fbpx
  • ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

  • 1
รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการ
 

ชีวิตดีๆ เพราะมีนม

Beauty... A Must to know: การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเสริมหน้าอก

Patient Journey : Breast Augmentation

The Doctors การศัลยกรรมเสริหมหน้าอก โดย นพ.รัฐศักดิ์ ลอยวิรัตน์

Gemma Dalgleish อยู่ที่พัทยาสองสัปดาห์ เพื่อทำศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้องของเธอกับ นพ. ธีระสุต วัฒนจินดาพร

Bianca ทำศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง เพื่อแก้ปัญหารูปร่างของเธอและจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อ..เปลี่ยนชีวิต

Leanne เธอเป็น Personal Trainer เธอตื่นเต้นและประทับใจนพ.ธีระสุต ที่ทำให้รูปร่างของเธอกลับมาสวยงามดังเดิม