fbpx
 • ศูนย์เต้านม

 • 1

Breast

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมนับว่าเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การรักษาจะได้ผลออกมาดีเมื่อการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะต้น ๆ

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความพร้อมในเรื่องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการดูแลรักษาสุขภาพทางเต้านมรอบด้าน ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยทีมแพทย์ครบวงจร รวมถึงการรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่หลังจากผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม เพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ย่างมั่นใจและเป็นปกติสุข มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาเต้านม ไม่ใช่แค่มะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่รวมถึงการรักษาดูแลรักษาเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง อาการเจ็บเต้านม ถุงน้ำที่เต้านม และมีปัญหาอื่นๆ สามารถเจาะชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้องอกหรือกลุ่มหินปูนผิดปกติ ขนาดเล็กมาก  เพื่อตรวจวินิจฉัยได้ทันที  หากตรวจพบความผิดปกติ

ความเชี่ยวชาญแพทย์

ทีมแพทย์ของศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาประกอบไปด้วย

 1. ศัลยแพทย์เต้านม ที่มีความชำนาญในการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมโดยเฉพาะ
 2. ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมทำให้ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมสามารถกลับมามีเต้านมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของเดิม
 3. อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาสำหรับการให้การรักษานอกเหนือจากการผ่าตัดเช่นการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนเป็นต้น
 4. รังสีแพทย์ที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำ
 5. พยาธิแพทย์ ที่มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้จากเต้านมและต่อมน้ำเหลือง รวมไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง (Frozen Section)
เครื่องมือและวิธีการรักษา
 1. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมที่มีความละเอียดสูงและอัลตราซาวด์ (Tomographic and Digital Mammogram, Ultrasound)

  3dmammography

  ทำไมต้องตรวจ Mammogram 3 มิติ (Digital 3D Tomosynthesis)?
  • ภาพที่ได้เป็นภาพ 3 มิติ มีความละเอียดสูง สามารถวินิจฉัยรอยโรคที่สังสัยเป็นมะเร็งเต้านมได้ชัดเจน และเร็วยิ่งขึ้นตั้งแต่ขนาดยังเล็ก
  • ไม่เจ็บหรือเจ็บเล็กน้อย โดยเครื่องลดการกดทับเต้านม
  • สามารถใช้เจาะชิ้นเนื้อจากบริเวณรอยโรคที่มีขนาดเล็กมาก เช่น กลุ่มหินปูนผิดปกติ
  • สามารถตรวจ และวินิจฉัยได้ทันที ไม่ต้องรอนาน

 2. การตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Breast MRI)
 3. การเจาะน้ำออกจากถุงน้ำเต้านม (Aspiration of Breast Cyst)
 4. การเจาะดูดเซลส์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Fine Needle Aspiration)
 5. การเจาะชิ้นเนื้อจากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Core Needle Biopsy)
 6. การผ่าตัดก้อนเต้านมและท่อน้ำนม (Excision Breast Mass, Microdochectomy & Duct Excision)
 7. การผ่าตัดรักษามะเร็งแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery)
 8. การผ่าตัดรักษามะเร็งแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด (Mastectomy)
 9. การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมด้วยเต้านมเทียมหรือเนื้อเยื่อจากหน้าท้องและแผ่นหลัง (Breast Reconstruction with Implant or TRAM flap or LD flap)
 10. การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็ง (Sentinel Node Biopsy) และการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ทั้งหมด (Axillary Node Dissection)
การให้บริการ

จากความพร้อมทั้งในด้านทีมแพทย์เครื่องและอุปกรณ์การตรวจรักษาที่ทันสมัยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจึงมีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ดังนี้

 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และความเสี่ยงทางพันธุกรรม (Breast Cancer Screening and Genetic Testing - BRCA1&2)
 2. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเต้านม (Diagnosis and Treatment of Breast Diseases) ทั้งโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) และโรคทางเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Breast Disease)
 3. การตกแต่งและเสริมสร้างเต้านม (Breast Reconstruction)

 

The Doctors : Breast Cancer

Lady Smart Talk : มะเร็งเต้านม สารพัดความกังวลของผู้หญิง

baerst02

โรคมะเร็งเต้านม กับนายแพทย์ฐาปนัสม์ ลิขิตมาศกุล