fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

breastcancerTH

โอกาสหายสูงถึง 90% *หากตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

หากมีอาการแสดงลักษณะนี้

  • ก้อนที่เต้านม, รักแร้
  • ผิวเต้านมมีรอยบุ๋ม ผิวเปลือกส้ม แผลเรื้อรัง
  • เต้านม, หัวนม รูปร่างขนาดเปลี่ยน
  • มีน้ำไหลออกจากหัวนม
  • หัวนมบุ๋ม มีแผลเรื้อรัง

10 มีคนตายจากมะเร็งเต้านม วันละ 10 คน

20 เริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตั้งแต่อายุ 20 ปี

35 เริ่มตรวจ Mammogram ตั้งแต่อายุ 35 ปี

40 อายุ 40 ปี ควรตรวจ Mammogram ทุก 1 ปี

*ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พบอาการผิดปกติที่เต้านม ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เต้านม โทร.0 3825 9999

รับคำแนะนำเพิ่มเติม