fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การดูแลสุขภาพฟันแต่ละช่วงวัย ตอนวัยประถมศึกษา

tooth01

 

เมื่อลูกอายุ 7 ปีขึ้นไป เด็กในวัยนี้ จะมีฟันผสมคือ มีทั้งฟันน้ำนม และฟันแท้ จนกระทั่งถึงอายุประมาณ 12 - 13 ปีขึ้นไป จึงจะเหลือเฉพาะฟันแท้ จึงควรดูแลฟันลูกต่อไปดังนี้

จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กได้รับประทาน นอกจากอาหาร 5 หมู่ ควรฝึกให้เด็กกินผักสด ผลไม้สด และนมสด เพราะจะกระตุ้นให้กระดูกขากรรไกรเจริญได้สัดส่วน และทำให้เด็กลดการกินทอฟฟี่ ขนมหวาน หรืออาหารที่ทำลายฟัน ควรกินมื้อไม่พร่ำเพรื่อและต้องบ้วนปาก หรือแปรงฟันให้สะอาดด้วย

ให้เด็กได้ฝึกหัดและแปรงฟันอย่างถูกต้อง หมั่นตรวจฟันลูกหรือหัดให้ลูกตรวจฟันด้วยตนเองทุกๆ วันหลังแปรงฟัน และพาไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

Read 2553 times
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว