fbpx
  • ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

  • 1

ยิ้มสวยด้วยวีเนียร์

ยิ้มสวยด้วยวีเนียร์ปัญหาฟันมีสีคล้ำ ฟันมีรอยบิ่น ซี่ฟันมีลักษณะสั้นกว่าฟันซี่อื่น หรือมีฟันห่างและต้องการจะปิดช่องว่างนั้น ปัจจุบันนี้มีวิธีที่ง่ายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้แล้ว

“วีเนียร์” (Veneer or Porcelain Dental Veneers) เป็นแผ่นกระเบื้องที่ติดบนผิวฟันเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สวยงามของฟันได้หลากหลาย ได้แก่ สีฟันที่ไม่สวยงาม ฟันที่บิ่นแตกบางส่วนหรือฟันที่ผิดรูปร่าง การปิดช่องว่างระหว่างฟัน (ฟันห่าง) วีเนียร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีฟันที่สวยงามและใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติทั้งสี ความใส และผิวฟัน

การทำวีเนียร์ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเนื้อฟันของแตล่ะท่าน หากมีสีฟันที่เข้มมากๆ อาจเห็นสีฟันที่เข้มผ่านแผ่นกระเบื้องได้ เนื่องจากแผ่นกระเบื้องมีความบางและใส สุขภาพของเหงือกก็ควรต้องคำนึงถึงด้วย นอกจากนี้หากมีปัญหาเรื่องการสบฟันร่วมด้วยจะแนะนำให้รักษาด้วยการทำครอบฟันหรือจัดฟันแทนการทำวีเนียร์ เนื่องจากจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่า

ขั้นตอนการทำวีเนียร์ จะเริ่มจากการกรอผิวฟันเล็กน้อยประมาณ 0.5-2.0 ม.ม. เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับนำวีเนียร์มาติดกับเนื้อฟัน หลังจากนั้นจะพิมพ์แบบฟันเพื่อนำไปทำวีเนียร์แต่ละชิ้นให้พอดีและสวยงาม เมื่อวีเนียร์แต่ละชิ้นเสร็จแล้วจะทดลองติดลงบนตัวฟันซึ่งในขั้นตอนนี้จะสามารถปรับแต่ง ได้อีกตามความพอใจของคุณ วีเนียร์ที่ทดลองเรียบร้อยแล้วจะนำไปติดกับเนื้อฟันด้วยวัสดุยืดติดถาวรที่เรียกว่า “composit resin cement” และฉายแสงพิเศษเพื่อให้วัสดุแข็งตัวเป็นขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้ การติดวีเนียร์ให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีขึ้นอยู่กับการทำความสะอาดฟัน และเหงือกที่มีสุขภาพดี

เมื่อติดวีเนียร์แล้ว คุณจะไม่รู้สึกว่าวีเนียร์เป็นสิ่งแปลกปลอมในช่องปาก เพราะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากและยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่มีข้อควรระวังในการใช้ฟันกัดสิ่งที่มีความแข็ง ซึ่งอาจจะทำให้วีเนียร์ร้าวหรือบิ่นได้ควรหลีกเลี่ยงการกัดอาหารที่ความแข็ง และมีชิ้นใหญ่ๆ เช่น ขนมปัง French Bread แอปเปิ้ลทั้งผล ควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนเคี้ยว นอกจากนี้ความเคยชินบางอย่าง เช่น การกัดเล็บ ดินสอ ลวดเสียบกระดาษ ควรละเว้นอย่างเคร่งครัด เพียงเท่านี้คุณก็จะมีฟันสวยด้วยวีเนียร์ไว้ใช้งานไปอีกนานๆ

stroumann

Straumann SLActive®

ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry) การรักษาโดยการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรร่วมกับการทำฟันปลอมบนรากเทียมนั้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

oral

Oral Scanner เครื่องมือบันทึกข้อมูลภายในช่องปาก แบบ 3 มิติ

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

dental csrvdo

โครงการ CSR "ฟันดี ชีวีมีสุข"

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมจัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "ฟันดี ชีวีมีสุข"

โดย นายแพทย์ภูวดล โกศลอิทธิกุล

dental sterilevdo

มาตรฐานการปลอดเชื้อ

มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยด้วยระบบทำความสะอาดเครื่องมือในห้องปลอดเชื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม