• ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

  • 1

บริการและการตรวจรักษา

Zoom!™Tooth Whitening

ยิ้มสวยด้วยวีเนียร์

dental csr 27Jul16

โครงการ CSR “ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2

ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

dental csr 7Jul16

โครงการ CSR “ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน”

ตรวจสุขภาพฟันพร้อมแนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์ธารชีวิตเด็กพัทยา

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

dental acadamy Jul16

ประชุมวิชาการทันตกรรม

เรื่อง “Step by step to be a Professional in Dental veneer & Esthetic dentistry”

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

dental csrvdo

โครงการ CSR "ฟันดี ชีวีมีสุข"

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมจัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "ฟันดี ชีวีมีสุข"

โดย นายแพทย์ภูวดล โกศลอิทธิกุล

tooth01 sub

โครงการ CSR "ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน"

 

 

dental sterilevdo

มาตรฐานการปลอดเชื้อ

มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยด้วยระบบทำความสะอาดเครื่องมือในห้องปลอดเชื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม