fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

โรคแทรกซ้อนในผู้เป็นเบาหวานมีอะไรบ้าง

die03

โรคแทรกซ้อนฉับพลัน อาการผิดปกติจะเกิดรวดเร็ว รุนแรง ต้องรักษาอย่างรีบด่วน ได้แก่

 • ภาวะหมดสติจากน้ำตาลสูงมาก(อาจมีหรือไม่มีกรดคีโตนคั่งในเลือด )
 • ภาวะหมดสติจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • การติดเชื้อ

โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เกิดหลังจากเป็นเบาหวานมานาน โดยมีการตีบแข็งและอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกาย ที่สำคัญได้แก่

 • หลอดเลือดที่หัวใจ ตีบ– โอกาสเป็นโรคหัวใจ 2-4 เท่าของคนทั่วไป
 • หลอดเลือดที่สมองอุดตัน – โอกาสเป็นโรคอัมพาต 5 เท่าของคนทั่วไป
 • หลอดเลือดที่ไตเสื่อม – โอกาสเกิดโรคไตวายขั้นสุดท้าน 20 เท่าของคนทั่วไป
 • ตา – เลนส์ตาและจอประสาทตาเสื่อม โอกาสเกิดตาบอด 25 เท่าของคนทั่วไป
 • โรคหลอดเลือดตีบที่เท้าและเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ทำให้การรับความรู้สึกผิดปกติซึ่งเป็นผลให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย ในบางรายเป็นเหตุให้ต้องตัดขาในที่สุด
 • ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม เป็นเหตุให้มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายผิดปกติ สมรรถภาพทางเพศลดลง
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

เบาหวานลงไต ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน