• ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • 1

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) คืออะไร

โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่เนื้อกระดูกลดลงและโครงสร้างของกระดูกเสื่อมลง มีผลให้เกิดกระดูกอ่อนแอ เปราะบาง หักง่าย 

โรคกระดูกพรุนมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า อัตราการเสียชีวิตใน 1 ปีหลังจากกระดูกสะโพกหักในผู้หญิงสูงอายุ พบสูงเกือบ 20 % ทั้งคนผิวขาวและคนไทย สำหรับผู้ที่รอดชีวิตพบว่าเกือบ 80% ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างน้อยหนึ่งอย่างได้ และเกือบ 30% มีความพิการแบบถาวร

 

Trauma sub

งานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ครั้งที่ 6

Trauma01 sub

ทีม EMS โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

ireuse sub

โครงการ CSR IRESCUS การช่วยชีวิตทางน้ำ

ireuse01 sub

โครงการ iRESCUE การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

emt sub

EMR Training