• ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • 1

กระดูกเราแข็งแรงหรือเปล่า และกระดูกหักง่ายหรือไม่

บุคคลที่มีปัจจัยข้างล่างนี้ มี ความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหัก ได้แก่

1.ผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ชายที่อายุมากกว่า 75ปี 

2.ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 65 ปี ผู้ชายอายุน้อยกว่า 75 ปี แต่มีปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้  

  •  เคยกระดูกหักง่ายมาก่อน 
  • ใช้ยาสเตอรอยด์ หรือ สารที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ เช่น ยาลูกกลอน ยาฉีดสเตอรอยด์ ครีมทาสเตอรอยด์        
  • มีประวัติหกล้ม 
  • มีประวัติครอบครัวกระดูกสะโพกหัก 
  • มีสาเหตุอื่นของโรคกระดูกพรุน (secondary osteoporosis) เช่น 

3.น้ำหนักตัวน้อย low body mass index (BMI น้อยกว่า 18.5 kg/m2)

4.สูบบุหรี่ หรือ ดื่มแอลกอฮอร์ปริมาณมาก 

5.โรคต่อมไร้ท่อบางชนิด

Trauma sub

งานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ครั้งที่ 6

Trauma01 sub

ทีม EMS โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

ireuse sub

โครงการ CSR IRESCUS การช่วยชีวิตทางน้ำ

ireuse01 sub

โครงการ iRESCUE การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

emt sub

EMR Training