• ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 1

ยาอะไรบ้างที่อาจทำให้กระดูกบางนอกจากสเตอรอยด์

Medicine
 • Antacids that contain aluminum 
 • Chemotherapy drugs 
 • Cyclosporine and tacrolimus 
 • Heparin 
 • Loop diuretics such as furosemide 
 • Medroxyprogesterone acetate
 • Methotrexate 
 • Thiazolidinediones 
Used For
 • Heartburn
 • Cancer
 • Preventing rejection of organ transplant Preventing blood clots
 • Heart failure, edema, some kidney Problems
 • Contraception
 • Cancer and rheumatoid arthritis
 • Diabetes

*การใช้ยาเหล่านี้ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์

Trauma sub

งานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ครั้งที่ 6

Trauma01 sub

ทีม EMS โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

ireuse sub

โครงการ CSR IRESCUS การช่วยชีวิตทางน้ำ

ireuse01 sub

โครงการ iRESCUE การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

emt sub

EMR Training