• ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • 1

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน ?

แพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการเอกซเรย์กระดูก ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density) ด้วยเครื่องตรวจโดยเฉพาะ เช่น การตรวจด้วยวิธี DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ให้ผลเร็วและแม่นยำ) BMD โดยกำหนดค่าในการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโรคคือค่า T-score น้อยกว่า -2.5 (ค่า T-score คือ ค่าวินิจฉัยความหนาแน่นมวลกระดูก)

 

Trauma sub

งานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ครั้งที่ 6

Trauma01 sub

ทีม EMS โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

ireuse sub

โครงการ CSR IRESCUS การช่วยชีวิตทางน้ำ

ireuse01 sub

โครงการ iRESCUE การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

emt sub

EMR Training