fbpx
  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • 1
Trauma sub

งานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ครั้งที่ 6

Trauma01 sub

ทีม EMS โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

ireuse sub

โครงการ CSR IRESCUS การช่วยชีวิตทางน้ำ

ireuse01 sub

โครงการ iRESCUE การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

emt sub

EMR Training