fbpx
  • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

  • 1

การส่องกล้องทางเดินกระเพาะอาหาร

การวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบน ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนบน สามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้น เพราะได้มีการนำเอากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารมาใช้กันอย่างแพร่หลาย กล้องชนิดนี้ได้มีการพัฒนาจนในปัจจุบันสามารถจะเห็นภาพผนังหลอดอาหาร เห็นความผิดปกติภาพในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กได้อย่างชัดเจนทางจอโทรทัศน์

The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

The Doctors : FibroScan

The Doctors : การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร H. Pylori นพ.สมโภช แซ่ลี้