fbpx
  • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

  • 1

ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ ด้วย 13C-Urea Breath Test

การตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหาร ทางลมหายใจ ซึ่งเชื้อ H.Pylori เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ ซึ่งถือเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำสูงสุด การใช้ 13C-Urea Breath Test ในการตรวจเชื้อ H.Pylori ของกระเพาะอาหารเป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.Pylori โดยเชื้อดังกล่าวจะทำการย่อย Urea โดยผลิตเอนไซม์ Urease ทำให้เกิด12CO2 และ 12CO2 จะไหลเข้ากระแสเลือดส่งไปที่ปอดละถูกขับออกสู่ภายนอกโดยลมหายใจ จึงอาศัยหลักการดังกล่าวดังนี้ ถ้าหากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H.Pylori ทาน 13C-Urea Breath Test ( UBiT ) ก็จะสามารถวัดความแตกต่างของ 13CO2 / 12CO2 จากลมหายใจก่อนและหลังทานยาโดยหลักการ IR Spectrophotometer

Sleeve Gastrectomy