fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

heart3

 

หัวใจและหลอดเลือดทำงานสัมพันธ์กันตลอดเวลาเพื่อนำเอาเลือดที่มีสารอาหาร และที่สำคัญคืออ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย รวมทั้งตัวหัวใจเองก็ต้องการสารอาหารและอ๊อกซิเจนมาเลี้ยงเหมือนกัน หลังจากนำสารอาหารและอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงแล้ว ก็จะรับเอาของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนนั้นกลับมาสู่ปอด เพื่อขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทางการหายใจ และรับอ๊อกซิเจนกลับเข้าไปในเลือดใหม่ เพื่อส่งต่อให้หัวใจปั๊มออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆ อีกครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าคนเราจะหลับหรือตื่น ไม่มีเวลาพักเลยแม้แต่น้อย ระบบนี้ในร่างกายคนเราเรียกว่า ระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต ซึ่งจะสัมพันธ์กันตลอดเวลา

ความผิดปกติที่มีผลต่อระบบนี้ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง อาจทำให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอลง ทำให้เกิดการแตกของหลอดเลือดได้ ซึ่งหากเกิดแตกในบริเวณสมอง ก็จะมีผลทำให้เลือดที่ออกไปกดทับการทำงานของสมอง ทำให้เป็นอัมพาตหรือหมดสติ หรือเสียชีวิตได้ หรือการที่มีไขมันไปเกาะอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดแดง จนอาจเกิดการอุดตัน ซึ่งถ้าอุดตันที่เส้นเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ ก็ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ ถ้าอุดตันที่เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองก็จะทำให้เกิดอัมพาตได้

ดังนั้น การดำรงชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือด ท่านเองสามารถกระทำได้โดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 6 ประการ ได้แก่

1. การควบคุมน้ำหนักตัว
2. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตราย
5. ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ
6. ตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลา

ที่มา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

จะดูแลหัวใจยังไง? ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

Heart Zone : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ep.3/3 (เมื่อพ้นวิกฤต การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือหัวใจสำคัญ)

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

มหันตภัยเงียบ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (Aortic Dissection)

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ