fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การออกกำลังในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเกิน

fat01

เน้นการออกกำลังแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังแบบมีแรงต้าน และการควบคุมอาหาร

  Aerobic Resistance
Frequency : อย่างน้อย 5วัน/สัปดาห์                               2-3 วัน/สัปดาห์
Intensity    :       เริ่มจากระดับหนักพอควร    (40-59% ของชีพจรสำรอง)  และค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงระดับหนัก  (มากกว่า 60% ของชีพจรสำรอง)
                        
 ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นเท่าที่ทำได้                              
Time             :        30 นาที/วัน  (หรือ 150 นาที/สัปดาห์)  และเพิ่มให้ถึง 60 นาที/วัน (หรือ 250-300 นาที/สัปดาห์)     

ท่าละ 8-12 ครั้ง, 2-4  sets  ของแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อ

Type            :          แบบแอโรบิค  เช่น  เดิน, ปั่นจักรยาน             เครื่องออกกำลัง, ดัมเบล

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)