fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

การปรับพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

coronary bypass surgery

ปัจจุบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิตพลเมืองโลกมากที่สุด การรักษาทางการแพทย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดไม่ใช่วิธีการที่จะช่วยรักษาให้โรคหายขาดหรือยืนยันว่าโรคจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้จะได้รับการรักษาด้วยการทำหัตถการขยายหลอดเลือด (Percutaneous Coronary Intervention) หรือการผ่าตัดต่อเส้นเลือด (Coronary Bypass Surgery)แล้วก็ตาม ทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น เลือกอาหารให้ถูกต้อง ออกกำลังกาย ลดความเครียด และเน้นการลดระดับไขมัน โคเลสเตอรอลตัวร้าย LDL การรับประทานยาต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือด และช่วยปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อบัญญัติ 10 ประการ                

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด        

 1. ออกกำลังเป็นนิจ
 2. ควบคุมน้ำหนักตน
 3. ต้องทานผลไม้และผัก
 4. อย่าปล่อยให้เครียดนานนัก รักษาใจให้สงบสบายสไตล์พุทธ
 5. ย่าเร่งรุดทำลายชีวิตเพราะติดยาและบุหรี่
 6. รักษาระดับความดันโลหิต
 7. ควบคุมระดับไขมัน
 8. เฝ้าระวังเบาหวาน
 9. ตรวจสุขภาพหัวใจตามเวลา
 10. ใส่ใจดูแลหัวใจของตน

 ขอขอบคุณที่มา: Abbott Vascular

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)