fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ทำไมเราจึงต้องตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

Recommended

 

เพราะว่าแคลเซียม(หินปูน)ที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ อาจก่อให้เกิดการตีบหรืออุดตันหลอดเลือดแดงหัวใจซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ โดยเป็นการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

ใครบ้างที่ควรต้องตรวจ

• ผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี / ผู้หญิงอายุมากกว่า 45 ปี
• บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ภาวะคลอเรสเตอรอลไขมันในเลือดสูง,สูบบุหรี่
• มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ,เบาหวาน,อ้วนหรือความดันโลหิตสูง

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจ

งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและงดสูบบุหรี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนทำการตรวจ และขณะที่ทำการตรวจผู้ตรวจต้องกลั้นหายใจไม่เกิน 10 วินาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)