fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ความดันโลหิตสูง…เพชรฆาตเงียบ

hypertension

 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกถึงเกือบ 8 ล้านคนต่อปี และยังเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจอีกด้วย

องค์การอนามัยโลกจึงกําหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้กันมากขึ้น

ความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแสดงชัดเจน แต่มีความรุนแรงถึงชีวิต เพราะทำให้หลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกายเสื่อม จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง/ตีบจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแสดงชัดเจน แต่มีความรุนแรงถึงชีวิต เพราะทำให้หลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกายเสื่อม จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง/ตีบจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก จนเกิดอัมพฤกษ์ครึ่งซีกได้ และยังทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบกลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงอาจเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และเสียชีวิต นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีก เช่น โรคไตวายเรื้อรัง ตาบอด ฯลฯ

ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะของโรค ถ้ารุนแรงมากอาจเสียชีวิตภายใน 6-8 เดือน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์จัด หรือมีโรคอื่นร่วมด้วย (เช่น โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ) ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เร็วยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมโรคเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย

อ่านวิธีควบคุมความดันโลหิตสูง คลิกที่นี่เพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

จะดูแลหัวใจยังไง? ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

Heart Zone : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ep.3/3 (เมื่อพ้นวิกฤต การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือหัวใจสำคัญ)

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

มหันตภัยเงียบ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (Aortic Dissection)

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ