fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ความดันโลหิตสูง…เพชรฆาตเงียบ

hypertension

 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกถึงเกือบ 8 ล้านคนต่อปี และยังเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจอีกด้วย

องค์การอนามัยโลกจึงกําหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้กันมากขึ้น

ความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแสดงชัดเจน แต่มีความรุนแรงถึงชีวิต เพราะทำให้หลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกายเสื่อม จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง/ตีบจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแสดงชัดเจน แต่มีความรุนแรงถึงชีวิต เพราะทำให้หลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกายเสื่อม จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง/ตีบจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก จนเกิดอัมพฤกษ์ครึ่งซีกได้ และยังทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบกลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงอาจเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และเสียชีวิต นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีก เช่น โรคไตวายเรื้อรัง ตาบอด ฯลฯ

ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะของโรค ถ้ารุนแรงมากอาจเสียชีวิตภายใน 6-8 เดือน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์จัด หรือมีโรคอื่นร่วมด้วย (เช่น โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ) ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เร็วยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมโรคเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย

อ่านวิธีควบคุมความดันโลหิตสูง คลิกที่นี่เพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)