fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

29 กันยายน วันหัวใจโลก World Heart Day 2019

Make A Heart Promise

 

วันหัวใจโลกตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ โดยพบว่าประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอันดับ 1 มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด และพันธุกรรม จะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกคนดูแลหัวใจตนเองให้แข็งแรง โดยมีคำขวัญ ปี 2562 คือ

"Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ"

สัญญา  h  กับตนเองที่จะ...

สัญญา…ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด

  1. ปรุงและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
  2. ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลและน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน ควรเลือกบริโภคน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่มีรสไม่หวานแทน
  3. เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
  4. พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปซึ่งล้วนมีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง

eat good

สัญญา...ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น

  1. ตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาทีกับการออกกำลังกายในระดับเข้มข้น 5 ครั้งต่อสัปดาห์
  2. เล่นกีฬา เดิน ทำงานบ้าน การเต้นรำ ล้วนเป็นการออกกำลังกาย

exheart

สัญญา...ว่าจะโบกมือลาบุหรี่

  1. เลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี
  2. หยุดสูบบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 World No Tobacco Day

สัญญา...ว่าจะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

ควรถือโอกาสเนื่องในวันหัวใจโลกปีนี้ หันมาใส่ใจดูแลหัวใจตนเอง และบอกกับคนที่เรารัก หรือชวนกันมาตรวจเช็คสุขภาพหัวใจกัน

 

heart

ที่มา: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

จะดูแลหัวใจยังไง? ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

Heart Zone : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ep.3/3 (เมื่อพ้นวิกฤต การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือหัวใจสำคัญ)

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

มหันตภัยเงียบ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (Aortic Dissection)

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ