fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ดูแลทุกจังหวะการเต้นหัวใจ....ไม่สะดุด!

Myocardial infarction02 


ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเปรียบเสมือนสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจคนปกติ 60-100 ครั้งต่อนาที ไม่ควรช้าหรือเร็วกว่านี้มากนัก เช่น หัวใจเต้นช้าไป หรือเร็วไป หรือเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือเต้นไม่เป็นจังหวะ เราเรียกอาการเหล่านี้ว่า  “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” ซึ่งอาจมีสัญญาณเสี่ยง และแสดงอาการได้หลายอย่างด้วยกัน 

ความเสี่ยง

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์สูงเกิน มีระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ 
  • การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ หรือชา/กาแฟ 
  • การใช้ยาผิดวิธี 
  • ผู้ที่มีภาวะเครียด 
  • การรับประทานอาหารหรือสมุนไพร และยาในบางชนิด 

อาการ

ในรายที่ไม่มีสาเหตุร้ายแรงอาจไม่มีอาการอะไรเลย บางรายอาจเพียงแต่บ่นว่ารู้สึกใจสั่นหรือใจวูบหายเป็นครั้งคราว แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้ป่วยที่มีสาเหตุร้ายแรงอื่นๆ อาจรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด วิงเวียน เป็นต้น

หากมีความเสี่ยงและเกิดอาการข้างต้น หรือชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที หรือมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที แพทย์จะวินิจฉัยร่วมกับการตรวจคลื่นหัวใจ เอกซเรย์ ตรวจเลือด หรืออื่นๆ เพื่อค้นหาสาเหตุ และทำการรักษาให้ ซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รุนแรง แพทย์อาจทำการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) หรือการฝังเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (AICD)  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติที่สุด 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

แพ็กเกจโปรโมชั่นส่งท้ายปี Healthy Living 2023

healthyliving2023 thumb

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)