fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

นอนหลับดี...ช่วยหัวใจแข็งแรง

sleep 


การนอนหลับที่ดีถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งการนอนหลับที่ดีนอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้ว ยังทำให้กล้ามเนื้อหัวใจสามารถฟื้นสภาพได้เร็ว  แต่ในทางกลับกันหากผู้ป่วยนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มมากขึ้น  อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ และส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงได้ ดังนั้นคุณภาพของการนอนหลับที่ดีจะช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลง ซึ่งญาติและผู้ป่วยต้องมีการส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วย 

การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหัวใจด้านร่างกาย

 • ปรับพฤติกรรมการนอนและตื่นของผู้ป่วยให้ตรงเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการนอนหลับในคืนต่อไปได้
 • ขจัดสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถนอนหลับได้ดีออกไป อาทิ การจัดการความเครียด
 • ขับถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน หรือจัดที่นอนให้อยู่ใกล้ห้องน้ำ หรือเตรียมกระโถนไว้ในห้องนอน 
 • ก่อนนอนควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้หัวใจเต้นเร็ว เกิดอาการปวดศีรษะ เหงื่อออก ฝันร้าย ตื่นระหว่างการนอน หรือตื่นเช้ากว่าปกติ อันส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยลดลง
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำพวกถั่ว ผักดิบ ของหมักดอง และอาหารประเภทไขมัน เพราะจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะและกระเพาะต้องทำงานหนัก ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สะดวกสบายท้องขณะนอนหลับ
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอน 3 ชั่วโมง เพราะการออกกำลังกายจะเพิ่มระดับการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติในระยะตั้งแต่เข้านอนจนหลับ ซึ่งจะทำให้หลับยากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหัวใจด้านจิตใจและอารมณ์

 • การนวดตามร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการผ่อนคลายและลดความเครียด ลดอาการปวดศีรษะ
 • การสวดมนต์ และการฝึกสมาธิ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และความวิตกกังวลของผู้ป่วยเป็นอย่างดี
 • การฟังเพลงก่อนอน จะช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ดีขึ้น 

การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหัวใจด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย

 • หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับ อาทิ การจัดที่นอนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิห้องไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  
 • หลีกเลี่ยงแสงรบกวน และแสงสว่าง 

หากผู้ป่วยมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง  ทั้งนี้ ญาติผู้ป่วยต้องช่วยกันส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดการผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย  ซึ่งหากผู้ป่วยยังไม่สามารถนอนหลับได้ดี แพทย์อาจวินิจฉัย แนะนำ หรือใช้ยานอนหลับตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยหากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้ที่ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร.1719 

 ขอขอบคุณข้อมูล ด้านการนอนหลับ จากวารสารพยาบาลศาสตร์

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)