fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้
  • โครงสร้างค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายตัวได้นี้ ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์มานานแล้ว (เช่น ไหมละลาย) สามารถสลายกลายเป็นสารที่มีในร่างกายตามธรรมชาติ คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ซึ่งจะถูกดูดซึมไปทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป
  • ฝังโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ ไว้ตรงรอยโรคเช่นเดียวกับขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดชนิดเคลือบยา
  • โป่งขยายบอลลูนจนโครงสร้างค้ำยันหลอดเลือดเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ไปกดทับรอยโรค ให้แนบชิดผนังหลอดเลือด
  • ถอนบอลลูนออก จากนั้นยาจะเริ่มละลายออกมารักษาบริเวณรอยโรค
  • วัสดุที่ใช้ทำโครงค้ำยันหลอดเลือดจะเริ่มสลายตัวอย่างช้าๆ 
  • โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ จะสลายหมดไปในเวลา 2-3 ปี ทำให้หลอดเลือดกลับคืนสภาพธรรมชาติ สามารถทำงานได้ดังเดิม

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

จะดูแลหัวใจยังไง? ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

Heart Zone : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ep.3/3 (เมื่อพ้นวิกฤต การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือหัวใจสำคัญ)

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

มหันตภัยเงียบ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (Aortic Dissection)

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ