fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

ปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่ควรพิจารณา

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่างขยายหลอดเลือด เป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นวิธีที่รุกล้ำร่างกาย จึงมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมาก ซึ่งท่านควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการรักษา

ความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนพบได้มากขึ้นในภาวะดังนี้

 • อายุ 75 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • โรคไต
 • โรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญประกอบด้วย (อาจไม่จำกัดเพียงเท่านี้)

 • มีเลือดออกที่เส้นเลือดหรือรอยช้ำตรงบริเวณที่สอดสายสวนหัวใจ
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • แพ้สารทึบรังสีที่ฉีดเข้าไป
 • ก้อนลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจซึ่งอาจทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การกลับมาตีบซ้ำของหลอดเลือดที่ได้รับการถ่างขยาย
 • การทำงานของไตเสื่อมมากขึ้น เส้นเลือดอุดตันที่สมอง ส่งผลให้เกิดอัมพฤกษืหรืออัมพาต

การผ่าตัดต่อเส้นเลือดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการดมยาสลบ แพทย์จะประเมินความเสี่ยงและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเป็นรายๆไป

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

จะดูแลหัวใจยังไง? ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

Heart Zone : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ep.3/3 (เมื่อพ้นวิกฤต การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือหัวใจสำคัญ)

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

มหันตภัยเงียบ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (Aortic Dissection)

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ