fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

cadio

 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลงปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย เป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

อาการ

• จุกแน่น เสียด แสบบริเวณทรวงอก
• อ่อนเพลีย เหงื่อออก
• ใจสั่น


การตรวจวินิจฉัย

• ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
• ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) หรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

• กินยาขยายหลอดเลือด
• ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เช่น เลิกบุหรี่ ควบคุมความดัน งดอาหารที่มีไขมัน
• ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ หรือผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

จะดูแลหัวใจยังไง? ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

Heart Zone : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ep.3/3 (เมื่อพ้นวิกฤต การกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือหัวใจสำคัญ)

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

มหันตภัยเงียบ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (Aortic Dissection)

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ