• ศูนย์หัวใจ

  • 1

บริการและการตรวจรักษา

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ

การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและฉีกขาดโดยการผ่าตัดและดามด้วยขดลวด

การผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด

การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า

Sport Guy1

รายการ R U Ok? ตอน Sport Guy กับภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

Clinical Practice sub

งานประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง “Clinical Practice in Cardiology; The next chapter”

Strong Heart sub

Strong Heart Strong Health สุขภาพสดใส หัวใจเข้มแข็ง

takecare3 1

Take Care of Yourself ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจ

heart02

โรคหัวใจขาดเลือด กับนายแพทย์ สุเทพ กีรติเจริญวงศ์1

takecare2 1

Take care of yourself ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ