fbpx
 • ศูนย์โรคไตและไตเทียม

 • 1
Hemodialysis Center

ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องกรองน้ำที่คอยกรองของเสีย สารเคมี หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย นอกจากนั้นยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพลง เช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

สถิติการป่วยเป็นโรคไตของคนไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลน ทั้งด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย บุคลาการทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์โรคไต" ขึ้น เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ และมีพยาบาลไตเทียม ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

ไตวายเรื้อรัง โดยทั่วไปเมื่อได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว การทำงานของไตจะเสื่อมลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง อัตราการเสื่อมของไตจะลดลงประมาณ 4-10% ต่อปี ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีสมรรถภาพไตลดลงจนเหลือน้อยกว่า 10% ของคนปกติ (โดยตรวจเลือด ดูค่าไนโตรเจนในเลือด (BUN) และค่าครีเอตินิน (Creatinine)) จะไม่สามารถรักษาโดยการรับประทานยาเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต

การฟอกเลือด คือ การนำเลือดออกจากร่างกาย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผ่านเข้าเครื่องฟอกเลือด เพื่อกำจัดของเสีย ปรับระดับเกลือแร่ในเลือด และปรับดุลของน้ำหลังจากนั้นจึงนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

การบริการของ ศูนย์โรคไตและไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
 • ให้บริการฟอกเลือดล้างไต (HEMODIALYSIS) ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน AAMI ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
 • ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายในหอผู้ป่วยหนัก ทั้งในหอผู้ป่วยหนักทั่วไป (ICU), หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU), ด้วยวิธีการล้างไตที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดล้างไต หรือการฟอกเลือดล้างไตแบบต่อเนื่อง (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY)
 • มีจำนวนเครื่องไตเทียมเปิดให้บริการภายในแผนกไตเทียม 12 เครื่อง และมีเครื่องสำรองสำหรับให้บริการที่หอผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อีก 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 14 เครื่อง
 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00 - 17.00 น. 2 รอบและวันอาทิตย์ เวลา 7.00 -12.00 น. 1 รอบ
 • ให้บริการนอกเวลา 24 ชม. กรณีฉุกเฉิน
 • มีอายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 3 ท่าน
 • มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตเทียม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถโทรปรึกษาได้
 • พยาบาลที่แผนกไตเทียมผ่านการอบรมเฉาะทางด้านไตเทียม ทุกท่าน จำนวน 9 ท่าน
 • มีระบบน้ำ RO ที่ได้มาตราฐาน ตรวจสอบ - เพาะเชื้อ ทุก 1 เดือนได้รับการตรวจสอบจากบริษัททุก 1 เดือน
 • มีการตรวจสอบเครื่องไตเทียมทุกเดือน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริการ
 • มีอุปกรณ์และทีมงานช่วยฟื้นคืนชีพครบถ้วน, มีเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย ช่วยในการเฝ้าระวังผู้ป่วยได้ตลอดเวลา รู้อาการเปลี่ยนแปลงทันท่วงที
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไตเทียมและระบบน้ำทุกวัน ก่อนใช้กับผู้ป่วย
 • ห้องผู้ป่วยจัดเป็นสัดส่วน โดยเป็นห้องเดี่ยวทุกห้อง จำนวน 12 ห้อง ภายในห้องมีโทรทัศน์ และ โซฟา สำหรับ ญาติผู้ป่วย ทุกห้อง
 • มีห้องพักเฉพาะญาติผู้ป่วยเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์อำนายความสะดวกครบครัน เช่น ไมโครเวฟ, โทรทัศน์, น้ำร้อนน้ำเย็น, อุปกรณ์รับประทานอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร, หนังสือพิมพ์ มุมกาแฟ
เปิดให้บริการผู้ป่วย ที่ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิ สปสช. เบิกได้ครั้งละ 1,000 บาท
แพทย์ประจำศูนย์
 • อายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 3 ท่าน
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตเทียม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถโทรปรึกษาได้ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านไตเทียม ทุกท่าน จำนวน 9 ท่าน