fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

โรคไข้ซิกา (Zika Virus disease)

zika

 

ลักษณะโรค

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบครั้งแรกในลิงที่ประเทศอูกันด้า เมื่อพ.ศ.2490 มีรายงานพบการระบาดในพื้นที่ทวีปแอฟริกา เอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิก และอเมริกา

อาการของโรค

ระยะฟักตัวของโรค 3-12 วัน อาการคล้ายไข้เลือดออก คือ มีไข้ ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรืออาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด

การวินิจฉัย

สามารถแยกเชื้อโดยการตรวจหาสารพันธุกรรมและการแยกเชื้อไวรัส จากตัวอย่างเลือดของงผู้ป่วย

การรักษาโรค

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จึงสามารถรักษาได้ด้วยการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ และรักษาตามอาการ เช่น ใช้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล ห้ามรับประมานแอสไพริน หรือยาในกลุ่มที่ลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ [NSIDS] เพื่อป้องกันเลือดออกในอวัยวะต่างๆ

การป้องกัน
  1. ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด
  2. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้มีพื้นที่หรือภาชนะที่มีน้ำขัง
  3. ถ้ามีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ พบแพทย์โดยด่วน
สำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค

ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และใช้ยาทาป้องกันยุง หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด


ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว