fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

ไข้เลือดออกเชื้อไวรัสแดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)

Dengue th

 

โรคไข้เลือดออก Dengue Hemorrhagic Fever

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ

 • ไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38.5o C เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน
 • ผื่นจุดสีแดง หรือจุดเลือดออกเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา หรือถ่ายอุจจาระดำ
 • มีภาวะช็อค เมื่อไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว
 • ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

การรักษา

 • ให้ยาลดไข้ *ห้ามใช้แอสไพริน
 • ดื่มน้ำมากๆ หรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า

ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึม กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น เมื่อไข้ลด ให้รีบส่ง รพ. ทันที

การป้องกัน

 • เมื่อมีอาการน่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน
 • ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะเวลากลางวัน
 • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 038 259  999
ข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม