fbpx
Error while rendering mobile-menu particle.
 • ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิกและซุปเปอร์ไซท์

 • 1
Lasik
เลสิก

ทางเลือกของการรักษา สำหรับผู้มีปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง ด้วยวิธีเลสิก แห่งเดียวในภาคตะวันออก ด้วยทีมแพทย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี FIFTH GENERATION TECHNOLOGY จากประเทศเยอรมัน รวมทั้งติดตั้งระบบ Air shower สูญญากาศกำจัดฝุ่นละออง ที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดที่คุณมั่นใจได้

ปัจจุบันศูนย์เลสิก ใช้เทคโนโลยี “เฟมโต เลสิก” นวัตกรรมใหม่ในการรักษาสายตาผิดปกติโดยไม่ใช้มีด (Bladeless LASIK)

โดยทั่วไปขั้นตอนการทำเลสิกมี 2 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มจากการแยกชั้นกระจกตา เปิดขึ้นเป็นฝาบางๆ โดยเหลือขั้วไว้ด้านหนึ่ง แล้วจึงใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติ ที่ผ่านมาการทำเลสิกจะใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตา แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่ดีขึ้นโดยใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาแทน จึงเป็นที่มาของเลสิกไร้ใบมีด (FemtoLASIK)

ข้อดีของการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์
 1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด
 2. สามารถกำหนดความกว้างของชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. แยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
 4. ใช้เวลาสั้นในการแยกชั้นกระจกตา
ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซท์

zeiss awards

เทคโนโลยีในการผ่าตัดแก้ไขสายตายาวตามวัย ช่วยให้คนไข้สามารถที่จะปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันปกติโดยไม่ต้องใช้แว่นสายตา โดยใช้วิวัฒนาการล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นวิทยาการล่าสุดจากประเทศเยอรมนี

การรักษาที่มุ่งเน้นการดัดแปลงความโค้งของกระจกตา เช่น การทำ LASIK จะให้ผลการรักษาอยู่เพียงชั่วคราว เพราะเลนส์แก้วตาที่ขาดความยืดหยุ่นไปตามวัย อันเป็นต้นตอของปัญหาสายตายาวตามวัย ไม่ได้รับการแก้ไข จึงยังมีการเสื่อมสภาพต่อไปได้อีกเรื่อยๆ และต้องเป็นต้อกระจก ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอีกในที่สุด และการดัดแปลงความโค้งของกระจกตานั้น จะต้องทำแยกให้ข้างหนึ่งใช้มองเห็นระยะไกล ส่วนอีกข้างใช้มองในระยะใกล้ ทำให้การมองเห็น 3 มิติ หรือความแม่นยำในการกะระยะ(depth perception)ลดลง

ผู้ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์
 1. ผู้ที่มีสายตายาวสูงอายุ และไม่ต้องการใช้แว่นอ่านหนังสือ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆอยู่ก่อน และพบว่าตัวเองมีสายตายาวสูงอายุเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
 3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว
ข้อดีของศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์
 1. รักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล้ และระยะไกล
 2. ให้ผลการรักษาที่คงที่
 3. การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกล้เคียงหรือเหมือนกันตามธรรมชาติ(ไม่ใช่ ตาหนึ่งใช้มองไกล อีกตาใช้มองใกล้)
 4. รักษาต้อกระจกได้ในคราวเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจก

somchai lasik1

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

somchai lasik2

ขั้นตอนการทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

somchai lasik3

คำแนะหลังการผ่าตัด ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา