fbpx
 • ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิกและซุปเปอร์ไซต์

 • 1
Lasik

เฟมโตเลสิก

ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่ดีขึ้นโดยใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาแทน จึงเป็นที่มาของเลสิกไร้ใบมีด เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย และเพิ่มความแม่นยำของการรักษา สำหรับผู้มีปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
ขั้นตอนการทำเลสิคมี 2 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มจากการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ Femtosecond Laser เปิดขึ้นเป็นฝาบาง ๆ โดยเหลือขั้วไว้ด้านหนึ่ง แล้วจึงใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติ

ข้อดีของการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ของเลสิคไร้ใบมีด (FemtoLASIK)

 1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด
 2. สามารถกำหนดความกว้างของชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. แยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
 4. ใช้เวลาสั้นในการรักษา และการพักฟื้น

ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์

zeiss awards

ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ คืออะไร?

ผู้ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์เทคโนโลยีในการผ่าตัดแก้ไขสายตายาวตามวัยด้วยการเปลี่ยนเลนส์ ที่จะช่วยให้คนไข้สามารถที่จะปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันปกติโดยไม่ต้องใช้แว่นสายตา

 1. ผู้ที่มีสายตายาวสูงอายุ และไม่ต้องการใช้แว่นอ่านหนังสือ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆอยู่ก่อน และพบว่าตัวเองมีสายตายาวสูงอายุเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
 3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว

ข้อดีของศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์

 1. รักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล้ และระยะไกล
 2. ให้ผลการรักษาที่คงที่
 3. การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกล้เคียงหรือเหมือนกันตามธรรมชาติ(ไม่ใช่ ตาหนึ่งใช้มองไกล อีกตาใช้มองใกล้)
 4. รักษาต้อกระจกได้ในคราวเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจก

somchai lasik1

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

somchai lasik2

ขั้นตอนการทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

somchai lasik3

คำแนะหลังการผ่าตัด ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา