fbpx
Error while rendering mobile-menu particle.
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ชีวิตดี อยู่ได้ด้วยความฝัน

SleepDream1

คุณเชื่อไหมว่า ความฝันนั้น สำคัญกับการดำรงชีวิตของคุณ แต่ความฝันในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ฝันกลางวัน แต่คือ ระยะแห่งความฝันที่เกิดในภาวะปกติของการหลับ ที่เรียกว่า REM sleep (Rapid Eye Movement)

คนปกติ จะมีระยะการหลับเริ่มต้นจาก หลับตื้น 45-55 เปอร์เซ็นต์ หลับลึก 15-20 เปอร์เซ็นต์ และหลับฝัน (REM) 20-25 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละคืน

ระยะการฝัน มีความสำคัญต่อการสร้างความจำระยะยาวที่เกี่ยวกับทักษะ เช่นจดจำวิธีการเล่นดนตรี วิธีเล่นกีฬา และระบบประสาทอัตโนมัติเช่นหัวใจและระบบแรงดันเลือดจะรู้ว่า ควรปรับอัตราชีพจรหรือแรงดันเลือดอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการสมมุติเรื่องราวในความฝัน นักกีฬาและนักดนตรีหลายท่าน เลือกที่จะฝันเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับตัวเอง

เหตุการณ์ในความฝัน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะนำมาจากประสบการณ์ในชีวิตที่ประสบเจอ หรือความจำ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา แล้วสร้างเป็นเรื่องใหม่ ที่อาจน่ากลัว ตื่นแต้น เศร้า หรืออื่น ๆ ขึ้นกับพื้นฐานอารมณ์ แต่อีก 15 เปอร์เซ็นต์ของความฝัน น่าสนใจว่า เราสามารถควบคุมให้ได้อย่างที่ต้องการ

ดังนั้นคนที่ไม่ฝันเลย ฝันน้อยแต่ละคืน หรือฝันมาก อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง หรือความผิดปกติของสมอง ความจำ สภาวะทางอารมณ์ หรือแม้แต่ความผิดปกติของร่างกายระบบต่าง ๆ

อย่าปล่อยให้ฝันสลาย ทุกคนต้องฝัน เพื่อชีวิตและการทำงานที่ปกติของร่างกาย

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหลับ ช่วยท่านได้

Read 1127 times

แบบประเมินอาการปวดหัวที่ต้องพบแพทย์ทันที

redflag click

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

The Doctors : Stroke โรคหลอดเลือดสมอง..มหันตภัยใกล้ตัว

โรคเนื้องอกในสมอง

การสวนลากลิ่มเลือด : Stroke Pathway

หลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่และแตก : Stroke เคสยากและซับซ้อน คนไข้กลับมาเดินได้ภายใน 1 เดือน

โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง (Normal Pressure Hydrocephalus) EP.1

The Doctors : โรคลมชัก