fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

รับประทานยานอนหลับ ช่วยได้จริงหรือ?

SleepMedicine

ท่านมีปัญหาการนอนไม่หลับบ่อยมากแค่ไหน ?  เพิ่งเป็น หรือ เป็นเรื้อรัง
เหตุปัจจัยที่แตกต่าง จะมีผลต่อความสามารถในการหลับที่ต่างกัน

การนอนไม่หลับ เกิดจากสาเหตุทางกาย พฤติกรรม และสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ ที่ขึ้นกับแต่ละบุคคล

สิ่งที่จาเป็นต้องแยก คือ เริ่มไม่หลับในช่วงใดของการนอน ได้แก่

  1. เริ่มต้นล้มตัวลงนอนก็หลับยากแล้ว
  2. เริ่มหลับได้ไม่ยาก แต่ตื่นกลางดึก หรือสะดุ้งตื่นบ่อย ๆ
  3. เริ่มหลับได้ หลับได้ต่อเนื่อง แต่หลับได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นแล้วหลับต่อไม่ได้

หลายคนมีปัญหาการหลับในหลายๆแบบดังกล่าวร่วมกัน และหาทางออกด้วยวิธีรับประทานยานอนหลับ

แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านกาลังทาร้ายตัวท่านเอง เพราะยานอนหลับหลายอย่าง มีผลกดการทางานของสมอง ให้ช้าลง และเริ่มต้นเข้าสู่ระยะการหลับ แต่หากบุคคลนั้น มีประวัติสงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เช่นประวัติกรน หลับแล้วไอหรือสาลักอากาศ

ยานอนหลับ จะยิ่งมีผลกดการทางานของสมอง แล้วทาให้มีโอกาสขาดอากาศมากขึ้น ทาให้ระยะการหลับลึกลดลง สภาพร่างกายเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลเสียต่อสมอง หัวใจ และหลายๆระบบ นอกจากนี้ร่างกายของท่านยังต้องการยาไปตลอดและมีโอกาสดื้อยามากขึ้นเรื่อย ๆ

ยานอนหลับบางอย่าง ยังทาให้ท่านมีพฤติกรรมผิดปกติขณะหลับที่ควบคุมไม่ได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับ เพื่อซักประวัติ ตรวจหาสาเหตุและวางแผนการตรวจรักษา

ปัญหาการนอนไม่หลับ แก้ไขได้ หากทำความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะรักษา ดังนั้นคนที่ไม่ฝันเลย ฝันน้อยแต่ละคืน หรือฝันมาก อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง หรือความผิดปกติของสมอง ความจำ สภาวะทางอารมณ์ หรือแม้แต่ความผิดปกติของร่างกายระบบต่าง ๆ

อย่าปล่อยให้ฝันสลาย ทุกคนต้องฝัน เพื่อชีวิตและการทำงานที่ปกติของร่างกาย

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหลับ ช่วยท่านได้

Read 3695 times
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

The Doctors : Stroke โรคหลอดเลือดสมอง..มหันตภัยใกล้ตัว

โรคเนื้องอกในสมอง

การสวนลากลิ่มเลือด : Stroke Pathway

หลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่และแตก : Stroke เคสยากและซับซ้อน คนไข้กลับมาเดินได้ภายใน 1 เดือน

โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง (Normal Pressure Hydrocephalus) EP.1

The Doctors : โรคลมชัก