fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

PM 2.5 กับโรคหลอดเลือดสมอง Stroke

PM25 stroke

ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยจำนวนมาก ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสฝุ่นละออง (PM) 2.5 กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมอง PM 2.5 เป็นมลพิษทางอากาศประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมาก

เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร อนุภาคเหล่านี้สามารถเจาะลึกเข้าไปในปอด และการสัมผัสกับอนุภาคเหล่านี้เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง
ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Stroke พบว่าการสัมผัสกับ PM 2.5 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคหลอดเลือดสมอง แม้ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศแห่งชาติในปัจจุบัน

การศึกษารวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนมากกว่า 3.2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียระหว่างปี 2000 ถึง 2010 นักวิจัยพบว่า ทุกๆ การสัมผัส PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 8%

การศึกษาอื่นที่ตีพิมพ์ใน American Heart Association (AHA) พบว่ามีความเสี่ยงในระยะยาว (เช่น ≥1ปี) มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการรับสัมผัสในระยะสั้น

การศึกษาการสัมผัส PM2.5 ในระยะยาวและความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด (IHD) และโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึง

  • การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI)
  • AMI ที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • การตายจากโรคหัวใจขาดเลือด IHD
  • การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหลอดเลือดสมองกำเริบ และ
  • การเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองผ่านกระบวนการทำวิจัยแบบ Meta-analysis

ซึ่งการศึกษานี้ทบทวนบทความตีพิมพ์ 69 ฉบับที่ตรวจสอบผลกระทบของการสัมผัส PM2.5 ในระยะยาวต่อความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและโรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษาพบว่า การเพิ่มขึ้น 1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในการได้รับ PM2.5 โดยเฉลี่ยในระยะยาวนั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 23% ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้น 24% และความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 13%

ความเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัส PM 2.5 และโรคหลอดเลือดสมองยังอยู่ในระหว่างการศึกษา จากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบเป็นกลไกสำคัญที่ PM 2.5 ทำหน้าที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบ

- การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเจนสามารถส่งผลต่อการอักเสบของหลอดเลือด, หลอดเลือด, ความสมดุลของ vasomotor base, การแข็งตัวของเลือดและการเกิดลิ่มเลือด, และการกระตุ้นเกล็ดเลือด
- ไซโตไคน์ที่ก่อการอักเสบในเลือดจะทำงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัสมลพิษทางอากาศ
- การซ่อมแซมหลอดเลือดจะถูกยังยั้งหลังจากการสัมผัส PM2.5 โดยมีการลดลงของเซลล์ต้นกำเนิดบุผนังหลอดเลือดที่ไหลเวียน
- มลพิษทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ

ผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับ PM2.5 มากที่สุด ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูง ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง และผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือภาวะสุขภาพอื่นๆ ที่ทำให้พวกเขาไวต่อมลพิษทางอากาศมากขึ้น
มีหลายสิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้เพื่อป้องกันตนเองจากการสัมผัสกับ PM2.5 ได้แก่

- จำกัดเวลาที่อยู่กลางแจ้งเมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง
- การใช้หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง
- ปิดหน้าต่างและประตูเมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง
- การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบ้านของคุณ
- รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอาหารแปรรูปและไขมันอิ่มตัวต่ำ

เรียบเรียงโดย:

พญ. สิริณัฐ พึ่งเจริญ
อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท

 

References

- Stacey E. Alexeeff , PhD; Noelle S. Liao, MPH ; Xi Liu, MPH; Stephen K. Van Den Eeden , PhD; Stephen Sidney , MD, MPHReview of Long-Term PM2.5 Exposure and CVD Events J Am Heart Assoc. 2021;10:e016890. DOI: 10.1161/JAHA.120.016890
- The Harvard Six Cities Study: This study found that exposure to PM2.5 was associated with an increased risk of heart attack, stroke, and other cardiovascular diseases.
- The Intermountain West Study: This study found that exposure to PM2.5 was associated with an increased risk of death from cardiovascular disease.
- The Beijing Heart Study: This study found that exposure to PM2.5 was associated with an increased risk of stroke.
- The California Air Pollution Study: This study found that exposure to PM2.5 was associated with an increased risk of death from cardiovascular disease and stroke.

 

Read 92 times
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

แบบประเมินอาการปวดหัวที่ต้องพบแพทย์ทันที

redflag click

The Doctors : Stroke โรคหลอดเลือดสมอง..มหันตภัยใกล้ตัว

โรคเนื้องอกในสมอง

การสวนลากลิ่มเลือด : Stroke Pathway

หลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่และแตก : Stroke เคสยากและซับซ้อน คนไข้กลับมาเดินได้ภายใน 1 เดือน

โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง (Normal Pressure Hydrocephalus) EP.1

The Doctors : โรคลมชัก