fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

Stroke01

 

อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคนี้ไว้บ้าง เนื่องจากสมองของคนเราแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ สมองซีกขวา (Right cerebral hemisphere) สมองซีกซ้าย (Left cerebral hemisphere) สมองน้อย (Cerebellum) และ ก้านสมอง (Brain stem) โดยสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ต่างกัน และมีอาการที่ต่างกันดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีโรคเกิดที่สมองซีกซ้าย สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ซีกขวา การพูดและภาษา ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองซีกนี้จะมีอาการอ่อนแรงข้างขวา บางคนพูดไม่ได้แต่รับฟังรู้เรื่อง ถ้าเป็นมากจะไม่สามารถทั้งรับฟังและพูดได้

2. ผู้ป่วยที่มีโรคเกิดที่สมองซีกขวา สมองซีกขวาทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายซีกซ้าย การกะระยะ และตำแหน่ง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองซีกนี้จะมีอาการอ่อนแรงข้างซ้าย

3. ผู้ป่วยที่มีโรคเกิดที่สมองน้อย สมองน้อยทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว การประสานงานของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่มีโรคเกิดที่สมองส่วนนี้จะมีอาการสูญเสียการทรงตัว เวียนศีรษะและคลื่นไส้อาเจียน

4. ผู้ป่วยที่มีโรคเกิดที่ก้านสมอง ก้านสมองเป็นทางผ่านของเส้นประสาทที่นำคำสั่งจากสมองไปยังร่ายกาย นอกจากนั้นยังควบคุมการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ผู้ป่วยที่มีโรคตำแหน่งนี้อาจจะอ่อนแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง หรืออ่อนแรงแขนขาทั้งสองข้าง

อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย แต่สามารถป้องกันได้และรักษาให้หายได้ หากพบอาการเบื้องต้นเช่นมือเท้าชา แขนขาอ่อนแรง สูญเสียการทรงตัวรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว หากนำผู้ป่วยมาภายใน 3 ชั่วโมงที่พบอาการยิ่งดี เพราะแพทย์สามารถวินิจฉัย และช่วยรักษาอาการได้ทันท่วงที ผู้ป่วยก็มีโอกาสฟื้นตัวจากอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตได้มากขึ้น

สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

 

Read 17924 times

แบบประเมินอาการปวดหัวที่ต้องพบแพทย์ทันที

redflag click

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

The Doctors : Stroke โรคหลอดเลือดสมอง..มหันตภัยใกล้ตัว

โรคเนื้องอกในสมอง

การสวนลากลิ่มเลือด : Stroke Pathway

หลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่และแตก : Stroke เคสยากและซับซ้อน คนไข้กลับมาเดินได้ภายใน 1 เดือน

โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง (Normal Pressure Hydrocephalus) EP.1

The Doctors : โรคลมชัก