fbpx
  • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  • 1

บริการและการตรวจรักษา

เปลี่ยนเข่าเทียม รักษาเข่าเสื่อม ด้วยวิธีผ่าตัดแผลเล็ก

เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA)