fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การวินิจฉัยโรคทางกระดูกและข้อด้วย MRI

Rate this item
(0 votes)

MRI3

MRI (Magnetic Resonance Imaging) เป็น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อดูรายละเอียดเชิงลึก ของพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่เกิดกับร่างกาย ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย โดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของอะตอมไฮโดรเจน ที่มีอยู่ในน้ำอันส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ เมื่ออุปกรณ์กระตุ้นด้วยการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่จำเพาะลงบนอวัยวะนั้น แล้วอ่านค่าแปลผลเป็นภาพ ทำให้เห็นความผิดปกติของเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ง่าย

MRI1

ในการวินิจฉัยโรคทางกระดูกและข้อ สิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการทำ MRI ได้แก่ เนื้อเยื่ออ่อนต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท หมอนรองกระดูก กระดูกอ่อน ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์อาการ และวางแผนการรักษาได้แม่นยำมากขึ้น

ข้อจำกัดของการทำ MRI คือ ในการตรวจหนึ่งครั้ง สามารถตรวจได้เพียงหนึ่งอวัยวะเท่านั้น และจะต้องได้รับคำวินิจฉัยจากรังสีแพทย์เฉพาะทาง

MRI2.jpg

ดังนั้น MRI จึงมีประโยชน์มากในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการดังนี้

  • อาการปวดไหล่ เพื่อจะวินิจฉัยดูว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็น หรือพยาธิสภาพของเส้นเอ็นที่บริเวณของหัวไหล่หรือไม่
  • อาการปวดเข่า สามารถช่วยวินิจฉัยว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นหรือไม่
  • อาการปวดหลัง สามารถช่วยในการวินิจฉัยว่ามีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือไม่

“ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังมานาน รักษาแล้วไม่ดีขึ้น การตรวจด้วย MRI ก็เป็นทางเลือกที่ดี ในการช่วยการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ เหล่านี้ ”

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว