fbpx
  • ศูนย์กุมารเวช

  • 1

คลินิกเด็กสุขภาพดีและคลินิกเด็กทั่วไป

  • ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
  • ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
  • ให้คำแนะนำปรึกษาให้การเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของเด็กแต่ละวัย

 

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

breathchild vdo

การพ่นยาฝอยละอองด้วย Metered Dose Inhaler

Nose washout vdo

การล้างจมูก (Nose Washout)

mother

ตรวจเต้านมคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์..ได้ด้วยตัวเอง

reduce fever vdo

การห่อตัวลดไข้