• ศูนย์กุมารเวช

  • 1

คลินิกต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ให้บริการดูแล ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ หรือ ด้านฮอร์โมนต่างๆ ได้แก่ เด็กที่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานผิดปกติ, เด็กที่มีภาวะต่อมอะดรีนอลผิดปกติ โรคคอพอก โรคต่อมหมวกไต โรคอ้วนในเด็ก หรือ เบาหวานในเด็ก โรคเบาจืด การเจริญเติบโตช้า เด็กตัวเล็ก เลี้ยงไม่โต หรือเตี้ย ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต โรคกระดูกอ่อน มีความผิดปกติของแคลเซียมและกระดูก อวัยวะเพศกำกวม อวัยวะเพศชา

breathchild vdo

การพ่นยาฝอยละอองด้วย Metered Dose Inhaler

Nose washout vdo

การล้างจมูก (Nose Washout)

reduce fever vdo

การห่อตัวลดไข้

tooth sub

โครงการ CSR “ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2

tooth01 sub

โครงการ CSR "ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน"

junior sub

Chiwa Junior 59