fbpx
 • ศูนย์กุมารเวช

 • 1

คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

kids2

ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมด คือ กลุ่มที่มีความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รวมทั้ง ตับอ่อน ตับและทางเดินน้ำดี นอกจากนี้ยังดูแลโรคระบบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติของร่างกาย และโรคพันธุกรรมบางชนิด

ตรวจตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละโรค เช่น

 • การตรวจอุจจาระ เพื่อดูภาวะการติดเชื้อในทางเดินอาหารหรือภาวะการย่อยไขมันที่ผิดปกติ
 • การทำอัลตราซาวด์ ตรวจความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง เช่น ภาวะลำไส้กลืนกัน ตับอ่อนอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบหรืออุดตัน ก้อนในท้อง เป็นต้น
 • การกลืนแบเรียม เพื่อดูความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก
 • การกลืนแบเรียม เพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่
 • การตรวจระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (เชื้อ Helicobacter Pylori)
 • การส่องกล้องตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และ ลำไส้ใหญ่
 • ตรวจดูหน้าที่ของตับ ตับอ่อน
 • การตรวจหาสาเหตุของตับอักเสบจากเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ และไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
 • การตรวจด้วย CT (Computerize Tomogram) เป็นการตรวจภายในช่องท้อง ที่ให้รายละเอียดมากขึ้นในกรณีที่การตรวจอัลตราซาวนด์ไม่ชัดเจนพอ
 • ส่องกล้องทางเดินระบบอาหารส่วนบนและล่าง

การรักษาโรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก ตอนที่ 2