• ศูนย์กุมารเวช

  • 1

คลินิก

คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

คลินิกสมองและระบบประสาทในเด็ก

คลินิกต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

คลินิกหัวใจเด็ก

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกด้านพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental-Behavioral Pediatrics)

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกเด็กสุขภาพดีและคลินิกเด็กทั่วไป

breathchild vdo

การพ่นยาฝอยละอองด้วย Metered Dose Inhaler

Nose washout vdo

การล้างจมูก (Nose Washout)

reduce fever vdo

การห่อตัวลดไข้

tooth sub

โครงการ CSR “ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2

tooth01 sub

โครงการ CSR "ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน"

junior sub

Chiwa Junior 59