fbpx
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • 1

Rehabilitation Center

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้บริการทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจของผู้รับบริการ ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งบุคคลากรทางด้านการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การให้บริการทีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดตามมาตรฐาน ทางวิชาชีพ นำไปสู่ความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

บริการของศูนย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สมองพิการ บาดเจ็บไขสันหลังฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกายในผู้ป่วยกระดูกและข้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต กระตุ้นพัฒนาการในเด็กสมองพิการ ลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสภาพใกล้เคียงปรกติมากที่สุด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อันทันสมัย และแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยแบ่งตามประเภทผู้ป่วยได้ดังต่อไปนี้

 1. การฟื้นฟูกระดูกและข้อ Orthopedic Rehabilitation เป็นการบำบัดรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูก ข้อต่อ และ กล้ามเนื้อ เพื่อลดความเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดหัวไหล่ ปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อม ข้อยึดติดแข็ง การหักของกระดูกหรือข้อต่อ รวมไปถึงการฟื้นฟูในผู้ป่วยภายหลังการทำ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก การบาดเจ็บเฉียบพลันจากกีฬา ข้อเสื่อม ผู้ที่ทำการตัดแขนขา การขยับหรือเคลื่อนข้อต่อการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประคบร้อนหรือเย็น กระตุ้น ไฟฟ้า เช่น ความเย็นรักษา ไอออนโตโฟเรซีส ไฟฟ้าวินิจฉัยและรักษา นอกจากนั้น การรักษาฉุกเฉินทางกายภาพ บำบัดยังใช้ภาพสะท้อนจากเสียง เช่น Ultrasound เพื่อช่วยประกอบแนวทางในการรักษา เช่น ในกรณีของกล้ามเนื้อ หดตัวฉับพลัน ผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ หรือโรคที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น จะได้รับการตรวจรักษาโดยนักกายภาพบำบัดทางออโธปิดิกส์ มีการบริหารข้อและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อย่างเครื่อง CPM (Continuous Passive Motion)ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆทำให้เพิ่มองศาของการเคลื่อน ไหวได้โดยมีอาการปวดน้อยที่สุด
 2. การฟื้นฟูทางด้านสมองและระบบประสาท Neurological Rehabilitation ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการอ่อนแรงของ กล้ามเนื้อ ทั้งจากภาวะสมองขาดเลือด และจากอุบัติเหตุต่างๆ ปวดศีรษะ ผู้ป่วยอัมพฤกษ อัมพาต (Stroke Rehabilitaion) อัมพาตครึ่งซีก กายภาพบำบัดทางด้านระบบประสาท จะดูแลเฉพาะเจาะจงลงไปในผู้ป่วยแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะโรค หรือ ความผิดปรกติทางระบบประสาท ทั้งหมดนี้รวมถึง โรคอัลไซเมอร์ โรคที่สมองได้รับการ กระทบกระเทือน โรคสมองพิการแต่กำเนิด มัลติเพิล สเคอร์โรซิส (โรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่งผลให้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง) โรคพากินสัน การบาดเจ็บของเส้นประสาทหลัง Stroke ปัญหาหลักๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเกี่ยว กับระบบประสาท รวมทั้ง ภาวะอ่อนแรง (Paralysis) คือ การสูญเสียรูปแบบการทำงานที่เคยทำเองได้ นักกายภาพ บำบัดที่ทำการรักษาจะทำการเพิ่มพัฒนาการในส่วนที่เสียไป
 3. การฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจ Pulmonary Rehabilitation ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลม อักเสบซึ่งมักเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดโรคทางระบบทรวง อก ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ มีเสมหะคั่งค้างในปอด และได้รับการรักษาโดยการเคาะปอด ดูด เสมหะ ประกอบด้วย การจัดท่าการเคาะหลังเพื่อช่วยระบายเสมหะออกจากปอด การฝึกหายใจที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่ม สมรรถภาพการทำงานของปอด ให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการ ผ่าตัดบริเวณทรวงอกและหน้าท้อง
 4. การฟื้นฟูระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiopulmonary ได้แก่ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือ การสวน ขยายหลอดเลือด ให้การรักษาผู้ป่วยทั้งหลายที่มีความผิดปรกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือ ผู้ที่ได้รับการผ่า ตัดหลอดเลือดหัวใจและปอด เป้าหมายหลัก และการทำหัตถการต่อผู้ป่วยในส่วนนี้ (รวมไปถึงการเพิ่มความทนทาน ของการทำงาน และการใช้ชีวิตได้โดยอิสระของผู้ป่วย) คือ เพื่อระบายของเสียออกจากปอด ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยที่เป็น Cystic fibrosis หรือ ผังผืดที่ถุงลม (โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากมีเสมหะเหนียวแห้ง) ผู้ป่วยที่มีความ ผิดปรกติที่ระบบหัวใจ รวมถึงหัวใจวาย ผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดหัวใจ (CABG) หรือ Bypass โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD, Pulmonary fibrosis หรือ พังผืดเกาะในปอด คือตัวอย่างส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดระบบหัวใจและหลอดเลือด
 5. บริการลดปวดด้วยเครื่องมือและเทคนิคทางกายภาพบำบัด โดยการใช้เครื่องดึงหลัง และคอ พร้อมกับประคบร้อน เพื่อ ช่วยยืดกล้ามเนื้อ (Palvic Traction and Neck Traction for stretching muscle)
 6. การลดอาการปวดด้วยการประคบ การลดปวดด้วยเครื่องมือการกดจุด การนวดเพื่อการรักษาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การดึงโดยเครื่องช่วยและการดัดโดยนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เหมาะสำหรับท่านที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ทั้งจากการทำงาน การเล่นกีฬา
 7. การฝังเข็มเพื่อลดอาการปวด โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อลดอาการปวดด้วยการฝังเข็ม
 8. การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด (Accupuncture for relief pain)
 9. การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อรักษาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
 10. การใช้อัลตราซาวด์เพื่อรักษาอาการปวดและการอักเสบ
 11. การใช้เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น เพื่อรักษาอาการปวด และอักเสบ
 12. กิจกรรมบำบัด เป็นการฝึกการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน ชีวิตประจำวัน ฝึกและกระตุ้นการทำงานของมือ ในผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของมือ รวมถึงการทำเครื่องช่วยพยุงนิ้ว ข้อมือ แขนและไหล่ ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
 13. การฝึกกลืน เป็นการ ฝึกกลืนอาหารและน้ำ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดท่าทางการรับประทานอาหารในผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก หรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาการกลืน เพื่อให้ทานอาหารได้เองและเพื่อลดความเสี่ยงจากการสำลัก อาหารเข้าสู่ทางเดินหายใจ
 14. บริการจัดหาและใส่อวัยวะเทียม ขาเทียม เครื่องช่วยการเดิน อุปกรณ์สนับสนุนชนิดต่างๆ
 15. การฝั่งเข็มแบบตะวันตก ( Dry Needling) โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  เป็นการรักษาโรคปวดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างที่เรียกว่า Myofascial Trigger Point โดยใช้เข็มสะกิดให้เกิดการคลายตัวของ Trigger Point เพื่อให้ปมกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง เกิดการกระตุกและคลายตัวออก อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ ก็จะดีขึ้นตามลำดับ

  วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อ วิธีการฝังจึงจะฝังลงไปในจุดที่เป็นจุดปวดซึ่งจะช่วยคลายกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นๆ
  ระยะเวลาของการฝัง : ฝังเข็มเฉพาะจุดที่พบปมกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดอาการปวด โดยจะฝังจุดละไม่เกิน 3-5 นาที

  rehab2

  สามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อและภาวะต่อไปนี้
  • ปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial Pain Syndrome, MPS)
  • ปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
  • ปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ใหล่ หลัง ศรีษะ
  • ไหล่ติด
  • หูอื้อ ตามัว (ตาหูปกติ)
 16. บริการด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียม (Prosthesis & Orthosis)

  เปิดบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา10.00-17.00น.

  rehab5

  บริการด้านกายอุปกรณ์เทียม (Prosthetic Service) ให้บริการด้านขา แขนเทียม ที่มีคุณภาพสวมใส่สบาย สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
  • ขาเทียมระดับข้อสะโพก
  • ขาเทียมระดับเหนือเข่า
  • ขาเทียมระดับข้อเข่า
  • ขาเทียมระดับใต้เข่า
  • ขาเทียมระดับข้อเท้า
  • ขาเทียมระดับเท้าบางส่วน
  • แขนเทียม

  rehab7

  rehab6

 17. รองเท้าเบาหวานและแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (Orthopedic shoes and insoles)

  แผ่นรองฝ่าเท้า รองเท้าเบาหวาน และรองเท้าเพื่อสุขภาพ (Insoles, Diabetic shoes and Comfortable shoe) แบบเฉพาะบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาดังนี้

  rehab1rehab4

  • ผู้ป่วยเบาหวาน แผ่นรองฝ่าเท้าและรองเท้าที่เหมาะสมจะช่วยกระจายการลงน้ำหนักใต้ฝ่าเท้าให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดแผล นอกจากนี้ยังช่วยทำให้แผลบริเวณฝ่าเท้าหายเร็วขึ้น การสำรวจพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องตัดขา มีสาเหตุมาจากแผลที่เท้า
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้า(Foot problems) เช่น อุ้งเท้าแบน(Flat Foot) อุ้งเท้าสูง(High Arch foot) อาการปวดฝ่าเท้า อาการเจ็บส้นเท้า หรือพังพืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ(โรครองช้ำ) แผ่นรองฝ่าเท้าจะช่วยกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าให้ดีขึ้น บรรเทาอาการเจ็บปวด เพิ่มความมั่นคงในขณะยืน และเดิน
  • ผู้ที่มีปัญหาขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน (Leg Length Discrepancy)

 18. บริการด้านกายอุปกรณ์เสริม (Orthotic Services)

  rehab8rehab9

  • อุปกรณ์ดามขาภายนอก (Lower Limb Orthosis) สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกผิดรูป และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เกร็งกระตุก หรือทำงานไม่สมดุลกัน
  • อุปกรณ์ดามลำตัวภายนอก (Spinal Orthosis) สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคกระดูกสันหลังคด

 19. โปรแกรมกายภาพบำบัด สำหรับคุณแม่หลังคลอด

  เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีการคัดตึงของเต้านม น้ำนมไม่ไหล ท่อน้ำนมอุดตันหรือในกรณีที่ต้องการให้น้ำนมไหลดีขึ้น ดูแลโดยนักกายภาพบำบัด

  • กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและน้ำนม ด้วยคลื่น Ultrasound
  • แผ่นประคบร้อนเปิดท่อนำนม

  rehab3

อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วย/ Quadriplegia
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วย/ Head Injury
 • Paraffin Bath
 • เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังเพื่อลดปวด / Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation = TENS
 • เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง /Ultrasound
 • เครื่องผลิตความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น/Shortwave Diathermy
 • แผ่นร้อนชื้น
 • กระแสไดอะไดนามิกส์
 • กระแสอินเตอร์เฟอเรนเชียล
 • กายภาพบำบัดโรคปอดบวม/ Pneumonia
 • กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด
 • กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ
 • กายภาพบำบัดในโรคฝีในปอด / lung abscess
 • กายภาพบำบัดในโรคหลอดลมโป่งพอง
 • กายภาพบำบัดในด้านผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก
 • กายอุปกรณ์เสริม/ Orthosis
 • การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรงแบบเป็นช่วงๆ/ Intermittent Direct Current
 • การจัดท่าทางในเด็กสมองพิการ
 • การดูแลผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการกลืน/ Dysphagia
 • การรักษาด้วยความร้อนทางกายภาพ
 • การดึงเอว/ Pelvic Traction
 • การดึงคอ/ Cervical Traction

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร.038909192

กายภาพบำบัดจัดให้ : ตอนที่ 1 ออฟฟิศซินโดรม

กายภาพบำบัดจัดให้ : ออฟฟิศซินโดรม Ep.2