• ศูนย์ปลูกผมกรุงเทพพัทยา

  • 1

hair trasplant center

ปัญหาผมร่วง ผมบาง คงเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคน ซึ่งผลที่เกิดแม้จะไม่กระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่กลับมีผลกระทบอย่างแรงต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพรวมถึงการเข้าสังคม ทำให้ขาดความมั่นใจ  เส้นผมขาดหลุดร่วงทุกครั้งเมื่อสระผมหรือหวีผม ท้ายที่สุดในบางกรณีการรักษาด้วยยานั้นก็อาจหยุดภาวะผมร่วงเอาไว้ไม่ได้  ดังนั้นศัลยกรรมปลูกผมจึงเป็นทางเลือกการบริการที่จะตอบสนองความต้องการในกลุ่มผู้รักความงาม และต้องการดูแลบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ

สาเหตุหลักๆ ของ ผมร่วง ผมบาง หรือ ศีรษะล้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
การรักษา

วิธีการผ่าตัดได้ถูกพัฒนามาโดยตลอด  เริ่มแรกเป็นวิธีการปลูกผมโดยวิธีผ่าตัดแบบแผง Strip  ซึ่งในปัจจุบันไม่นิยมแล้ว เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่บริเวณหนังศีรษะ จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ในปัจจุบันศัลยกรรมปลูกผมจึงได้พัฒนาวิธีการเป็นการปลูกผมด้วยวิธีการเจาะ หรือ Follicular unit extraction (FUE) ซึ่งแก้ปัญหาของรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บริเวณที่เราย้ายเส้นผมมา

เทคนิคการทำ Hair Transplant  แบ่งออกเป็น 2  วิธีคือ
1. Hair Transplant แบบ Strip FUT (Follicular Unit Transplant) คือ

การตัดเอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลัง (เนื่องจากผมด้านหลังเป็นบริเวณที่เส้นผมแข็งแรง) จากนั้นเย็บปิด นำหนังศีรษะที่ได้มาคัดแยก ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เซลล์เสียหาย จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างมากในการทำ และมีโอกาสเกิดปัญหาได้ง่าย

2. Hair Transplant แบบ FUE (Follicular Unit Extraction) คือ

เป็นอีกหนึ่งวิธีการสำหรับคนที่ไม่ชอบการผ่าตัด วิธีการปลูกผมถาวรแบบ FUE นี้เป็นการใช้เครื่องมือลักษณะคล้ายเข็มฉีดยาเจาะลงไปในรูเส้นผม ซึ่งจะความกว้างเพียง 0.8-1.2 มม.เท่านั้น โดยจะทำการเจาะรูไปจนถึงเซลล์รากผมด้านล่าง จากนั้นค่อยๆใช้คีมปลายแหลมคีบผมออกจากที่เราเจาะลงไป แล้วนำไปส่องในกล้องจุลทรรศน์เพื่อคัดแยกรากผมที่แข็งแรง และปลูกในจุดที่เกิดปัญหาต่อไป

ข้อดีของการปลูกผมถาวรแบบ FUE

- เจ็บน้อยกว่าวิธี Strip เพราะไม่ได้กรีดหนังศีรษะ
- สามารถนำขนบริเวณอื่นมาปลูกบนหนังศีรษะได้ ขึ้นกับลักษณะของเส้นขน
- การปลูกผมถาวรแบบ FUE ไม่มีการเย็บแผลใดๆทั้งสิ้น
- สามารถตัดผมทรงสกินเฮดได้อย่างมั่นใจเพราะไม่มีรอยแผลเป็นบนหนังศีรษะ

วิธีการรักษาของศูนย์ปลูกผมกรุงเทพพัทยา

1. การรักษาผมร่วงผมบางโดยการใช้ยา

ในท้องตลาดมียาหลายตัวที่ช่วยรักษาภาวะผมบาง ผมร่วงได้ แต่ไม่มียาตัวไหนเลยที่ไม่มีผลข้างเคียง และนอกจากนั้นยาบางชนิดที่ในขณะที่ใช้ได้ผล แต่เมื่อหยุดใช้ยาภาวะผมร่วงนั้นก็จะกลับมาอีก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ก่อนใช้ยา

2. การรักษาแบบวิธี FUE หุ่นยนต์ปลูกผม Robotic  Hair Transplant

นวัตกรรมการปลูกผมที่ให้ความแม่นยำสูง ปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ (Hair Transplantation) ทีละกอ โดยไม่ต้องผ่าตัด ใช้แขนกลที่มีความละเอียด ย้ายกลุ่มเซลล์รอบๆ กอรากผมในบริเวณท้ายทอย ทีละกอ จากนั้นนำไปปลูกใหม่ในบริเวณที่มีปัญหาผมบาง หรือล้าน โดยไม่ทำให้เซลล์รากผมบอบช้ำ สามารถสร้างแนวผมใหม่ ได้ตามต้องการ ผมที่ปลูกใหม่จึงมีคุณภาพ สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นผมของตัวเราที่เกิดเองตามธรรมชาติ ไม่มีแผลเป็นแนวยาว ไม่ต้องพักฟื้น สามารถปลูกตามจำนวนที่ต้องการ และตามงบประมาณ ทำเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ หลังการปลูกผม 24-48 ชั่วโมง สามารถสระผมได้ตามปกติเนื่องจากเส้นผมที่ทำการปลูกถ่ายเป็นเส้นผมของเราเอง ดังนั้นผมใหม่จะเติบโตเหมือนเส้นผมปกติ และเป็นธรรมชาติ