fbpx
 • ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • 1
Urology Center
ศักยภาพการรักษาพยาบาล

“เรื่องเบา... ที่เราไม่ควรเบาใจ” ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต และให้การวินิจฉัยรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น รับปรึกษาปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การบริการของศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 1. การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision) คือ การตัดหนังบริเวณด้านหน้าขององคชาติออก เพื่อให้สามารถรูดออกทำความสะอาดบริเวณส่วนปลายผิวหนังบริเวณนี้ จะมีต่อมซึ่งจะสร้างสารที่เรียกว่า Smegma หรือ ขี้เปียก ทำให้ไม่สามารถเปิดออกล้างได้ จะทำให้สารดังกล่าวคั่ง ก่อให้เกิด กลิ่น การติดเชื้อ ที่สำคัญ คือ มะเร็งที่องคชาติ พบว่าในผู้ป่วยมะเร็งองคชาติ ส่วนใหญ่ ไม่สามารถรูดหนังออก เพื่อทำความสะอาดได้
 2. การผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยใช้เลเซอร์ Photoselective Vaporization of the Prostate (PVP) เป็นวิธีการรักษาโดยการใช้เลเซอร์เพื่อตัดต่อมลูกหมาก โดยอาจตัดเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด วิธีนี้ใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากโต
 3. ผ่าตัดทำหมันชาย (Vasectomy) การผ่าตัดโดยใช้กล้องเพิ่มกำลังขยายช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ทำได้ง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือให้ยานอนหลับ แผลผ่าตัดขนาดเล็ก สามารถกลับบ้านได้ทันที้
 4. การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) ด้วยเทคโนโลยี NBI “Narrow Band Imaging (NBI)” ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่มีการใช้สารเคมีฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้ เพื่อหาความผิดปกติทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นและเพิ่มความพิเศษกว่าการส่องกล้องโดยทั่วไปในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าเนื้อเยื่ออาจมีความผิดปกติเกิดขึ้น NBI สามารถช่วยให้แพทย์รู้ตำแหน่งที่มีความผิดปกติได้ทันที่โดยที่ไม่ต้องรอผลการตรวจทางพยาธิวิทยาและแพทย์สามารถพบความผิดปกติของเนื้อเยื่อได้ในระยะเริ่มต้นการสลายนิ่วไตโดย Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) และ Ureteroscopy
 5. การแก้หมันชาย ด้วยการผ่าตัดโดยใช้กล้องเพิ่มกำลังขยายช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ทำได้ง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือให้ยานอนหลับ แผลผ่าตัดขนาดเล็ก
 6. การวัดอัตราการพุ่งของปัสสาวะ (Uroflow) เป็นการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการหาความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยวัดจากอัตราการพุ่งของปัสสาวะ
 7. การตรวจ Bladder scan เป็นการอัลตราซาวด์เพื่อตรวจดูปัสสาวะที่ตกค้างปยู่ในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ลดการเกิดโรคมะเร็ง และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการอัลตราซาวด์แบบ RU
 8. Erectile Dysfunction ให้คำปรึกษาแนะนำ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 9. Extracourcureal Shock wave lithotripsy (ESWL) คือ การรักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก เป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีบาดแผล การเตรียมตัวไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 10. URS (Ureterorenoscopy) การสอดกล้องเข้าท่อปัสสาวะ ผ่านกระเพาะปัสสาวะเข้าไปถึงนิ่ว เพื่อเอานิ่วออกบริเวณไตและท่อไต
 11. การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ เป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัย เนื่องจากใช้เพียงไอน้ำในการรักษา ไม่ต้องวางยาสลบและใช้กระบวนการรักษาเพียง 15 นาที
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล :
 1. เทคโนโลยี NBI “Narrow Band Imaging (NBI)”

  ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่มีการใช้สารเคมีฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้ เพื่อหาความผิดปกติทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นและเพิ่มความพิเศษกว่าการส่องกล้องโดยทั่วไปในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าเนื้อเยื่ออาจมีความผิดปกติเกิดขึ้น NBI สามารถช่วยให้แพทย์รู้ตำแหน่งที่มีความผิดปกติได้

 2. การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shock Wave "Shock Wave for Erectile Dysfunction (ED)"

  เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อันเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ ด้วย Shock Wave Therapy คือ การใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy : LI-ESWT) ไปกระตุ้นบนอวัยวะเพศของผู้ป่วย เป็นผลทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้นในอวัยวะเพศจากหลอดเลือดเดิม เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศทำงานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยจากผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการใช้ยา

 3. การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ (Water Vapor Therapy Package)

  การรักษาโดยไอน้ำ เป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัย เนื่องจากใช้เพียงไอน้ำในการรักษา ไม่ต้องวางยาสลบ เพียงแค่ใช้ยาสงบประสาท และ ยาระงับความเจ็บปวดและใช้กระบวนการรักษาเพียง 15 นาที แพทย์จะใช้อุปกรณ์และกล้องส่องผ่านเข้าในท่อปัสสาวะ จะใช้เข็มฉีดไอน้ำเข้าไปในต่อมลูกหมาก ประมาณ 4-6 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 9 วินาที ไอน้ำที่มีความร้อนจะเข้าไปที่ผนังของเซลล์ต่อมลูกหมาก ทำให้เกิดการตายของเซลล์แบบทันทีทันใด และร่างกายจะมีวิธีการกำจัดเซลล์ที่ตายโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ต่อมลูกหมากบริเวณนั้นฝ่อลง ท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมากที่ทำการรักษาจะเปิดมากขึ้น ผู้ป่วยก็จะสามารถปัสสาวะได้ดีขึ้น ที่ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์หลังทำการรักษา

The Doctors : ความสำคัญของต่อมลูกหมาก?

The Doctors : คนกลุ่มไหนที่ควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ?

คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น"นิ่ว" (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

MR.HANS มะเร็งต่อมลูกหมาก