fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม

penile surgery

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่สร้างปัญหาที่ให้กับผู้ป่วยและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ หากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว ยังไม่ได้ผลการรักษาที่ดี การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม เป็นอีกวิธีที่แพทย์จะแนะนำให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านนี้

การทำผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดแกนแข็งชิ้นเดียว (Malleable)

แกนองคชาตเทียมชนิดนี้จะไม่มีกลไกที่ซับซ้อน ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลไกชำรุด แต่ข้อเสียคือไม่เป็นธรรมชาติและการซ่อนรูปทำได้ลำบาก รวมทั้งไม่สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ

Erectile dysfunction03     Erectile dysfunction04

2. ชนิดแกน 3 ชิ้น (Inflatable Penile Prosthesis)

แกนชนิดนี้สามารถปั๊มให้ของเหลวจากถุงพัก(reservoir) ไหลเข้ามาที่แกนองคชาตเมื่อต้องการให้องคชาตแข็งตัวและสามารถปั๊มออกเพื่อให้อ่อนตัวได้เมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การซ่อนรูปทำได้ดีและสามารถขยายขนาดได้เมื่อแข็งตัว ข้อดีคือ ให้ความรู้สึกที่เหมือนธรรมชาติ     

 

penile01penile

แพ็กเกจโปรโมชั่นส่งท้ายปี Healthy Living 2023

healthyliving2023 thumb

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว