fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

หลั่งเร็ว... แก้ไขได้

sexy 

ปัญหาใหญ่ของชายชาตรีก็คือ การหลั่งเร็ว และเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของชายหนุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหรือหนุ่มใหญ่มาในทุกยุคทุกสมัย ตามคำจำกัดความทางการแพทย์นั้น การหลั่งเร็ว หมายถึง การที่ฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิออกมาจากการถึงจุดสุดยอดในการร่วมรัก เคยมีการสำรวจพบว่า ผู้หญิงต้องใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ในขณะที่ผู้ชายใช้เวลาไม่นานเกิน 3 – 5 นาที 

เทคนิคมาตรฐานที่ มาสเตอร์ แอนด์ จอห์นสัน ปรมาจารย์ทางเพศศาสตร์แนะนำ เรียกว่า  Stop- start technique ซึ่งเทคนิคนี้กระทำโดยการให้ฝ่ายชายฝึกช่วยตนเองด้วยมือ เมื่อกระตุ้นอวัยวะ “ส่วนนั้น “ จนมีอารมณ์ใกล้ถึงจุดแล้วให้หยุดทำ รอจนอารมณ์เริ่มสงบแล้วก็จัดการกระตุ้นอีก ทำๆ หยุดๆ จนได้เวลาสมควรแล้วค่อยปล่อยให้สวรรค์ลอยลงมา 

ยิ่งถ้าทำร่วมกับ  Squeeze technique หรือการบีบแล้วจะทำให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น เพราะบางคนเมื่อกระตุ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะหยุดอารมณ์ได้ในกรณีนี้ ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จัดการบีบรัดบริเวณคอคอดของอวัยวะส่วนปลายให้แน่นและยับยั้งการหลั่งได้ แล้วค่อยจัดการกระตุ้นใหม่ซ้ำๆ ก็จะเป็นการฝึกฝนที่ช่วยลดการหลั่งเร็วลงไปได้ไม่มากก็น้อย จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติการโดยเป็นฝ่ายรองรับให้ผู้หญิงอยู่ด้านบนและเป็นคนขยับตัว อาจใช้นิ้วมือบีบเอาไว้ก็ได้ ฝึกทำๆ หยุดๆ จนได้ที่และเป็นจังหวะที่รู้กันของทั้งสองก็สามารถที่จะยืดเวลาแห่งความสุขสมออกไปได้ 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว