fbpx
 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • 1
Women Health Center
ศักยภาพการรักษาพยาบาล

สรีระของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสตรีเป็นพิเศษ จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล :
 • ดูแลการฝากครรภ์ ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก ดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)
 • อัลตร้าซาวนด์ การตรวจดูเพื่อหาความผิดปกติของทารก ตลอดจนการติดตามดูการเจริญเติบโตของทารก อย่างน้อยผู้มาฝากครรภ์ควรจะได้ทำการตรวจด้วยการตรวจคลื่นเสียง 1-2 ครั้ง และอาจพิจารณาตรวจคลื่นเสียงความถี่ 4 มิติ เพื่อดูรูปร่างหน้าตาทารกในครรภ์ระยะ 30-32 สัปดาห์
 • ให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ และดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมโดยวิธีต่างๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยาใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
 • คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีพิเศษ ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (ชนิด 2 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์)
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง Laparoscopic
 • ตรวจผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของปากมดลูก โดยวิธี colposcopy
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
การดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

วัยหมดประจำเดือน คือ ช่วงชีวิตของสตรีที่รังไข่ค่อยๆ หยุดทำงานในด้านการเจริญพันธุ์ ระดับฮอร์โมนเพศจะค่อยๆ ลดต่ำลง เมื่ออายุย่างเข้า 40 ตอนปลาย จะทำให้เกิดอาการต่างๆ กับร่างกายเช่นหงุดหงิด นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น ควรได้รับการปรึกษาดูแลจากแพทย์เพื่อพิจารณาให้การรักษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งการตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก และความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

สูตินรีเวช – เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ปริกำเนิด)

ให้บริการด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ปริกำเนิด) วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ที่ผิดปกติก่อนคลอด โดยให้การดูแลรักษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine ) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist) ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด

การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง (High Risk Pregnancy)

สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ โรคเบาหวาน โรคหัวใจมารดา  มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด  มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และภาวะเสี่ยงอื่นๆ โดยร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดที่พร้อมให้คำปรึกษา,อายุรแพทย์สาขาต่างๆ

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

เอาใจใส่สุขภาพสตรี หากคุณมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้...

 • ถุงน้ำในรังไข่ หรือเนื้องอกบางชนิดในรังไข่
 • เนื้องอกมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • ภาวะมีบุตรยาก

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Gynecologic Laparoscopic Surgery) เป็นการผ่าตัดโดยการสอดกล้องผ่านเข้าไปในช่องท้อง หมดปัญหาหน้าท้องมีแผลยาวไม่สวยงาม เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคนรีเวชในอุ้งเชิงกราน ทั้งของมดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ เป็นต้น 

เพราะเรารู้ว่า ผู้หญิงแต่ละวัยต้องการความละเอียดอ่อนที่แตกต่างกัน เราจึงใส่ใจคัดสรรเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยพร้อมดูแลผู้หญิงทุกช่วงวัย เช่นคุณ

Lady Smart Talk : ล้วงลึกให้ถึง..การปวดประจำเดือน ep.1

Lady Smart Talk : แก้ไขให้ถูกจุด..หยุดปวดประจำเดือน ep.2

The Doctors : วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Human Papillomavirus Vaccine(HPV)

mother

ตรวจเต้านมคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์..ได้ด้วยตัวเอง