fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

ผู้หญิงควรตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน?

Rate this item
(0 votes)

Cervical cancer

 

ผู้หญิงควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก ๆ 3 ปี เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งมีการรักษาที่ได้ผลและหายขาด แต่ถ้ามีความไม่สะดวกที่จะไปรับบริการก็ควรไปตรวจอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีอายุ 35 ปีขึ้นไป เพราะมักจะพบว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า 35 ปี เป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป และถ้ามีปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ ควรต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ

 • มีอายุมากกว่า 35 ปี
 • มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนที่อายุน้อยมากหรือหลังจากที่มีประจำเดือนได้ไม่นาน
 • เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนหลายคน หรือมีคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือจากเรา
 • เคยเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน
 • เป็นผู้ที่มีเชื้อ เอช ไอ วี
 • สูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาเส้นเป็นประจำ
 • เคยไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) แล้วพบว่ามีความผิดปกติเล็กน้อย กรณีนี้ควรไปตรวจซ้ำทุกปีหรือสองปี เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อเยื่อผิดปกตินั้นหยุดการเจริญเติบโตอย่างแน่นอน

  ที่มา : สสส.
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว