fbpx

คลินิกโรคผิวหนัง

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
  • ผื่นแดงต่างๆ (ผื่นแพ้, ผื่นสะเก็ดเงิน, ผื่นเส้นเลือดอักเสบ)
  • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผด สิว ปาน(ปานแดง, ปานดำ, ปานเลือด)
  • สีผิวผิดปกติ (ด่างขาว, รอยดำแผลเป็น)
  • ผิวหนังติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสและปรสิต (ตุ่มหนอง, เชื้อรา, หิด, เหา, หูดข้าวสุก)
  • ผิวหนังอักเสบ (ผื่นภูมิแพ้ ผื่นแพ้สัมผัส และผิวหนังอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ)
  • โรคผิวหนังในทารกแรกเกิด และโรคผิวหนังพันธุกรรม
  • โรคตุ่มน้ำ (Vesiculobullous Disorders)
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

การรักษาโรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก ตอนที่ 2