fbpx

hearing center

การได้ยิน การพูดและการทรงตัว เป็นการทำงานของหูร่วมกับระบบประสาทและสมอง การสูญเสียการได้ยินหรือการได้ยินบกพร่อง ทำให้สื่อสารได้ไม่ถูกต้อง เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการทำงาน การสูญเสียการได้ยินอาจค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆ หรือเกิดขึ้นกระทันหันหูดับไปเฉียบพลันก็เป็นได้ บางคนมีอาการเสียงดังรบกวนในหูจนทนไม่ไหวบั่นทอนการหลับนอนและเสียสุขภาพ บางคนมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน หน้ามืด เดินเซร่วมด้วย อาการเหล่านี้อาจเป็นความผิดปกติในส่วนของหูชั้นใน หรืออาจเป็นจากระบบประสาทหรือสมองบกพร่อง อาจเกิดจากความผิดปกติ อาจมีโรคทางกาย โรคทางระบบประสาทและสมอง เด็กบางคนเกิดมามีการพิการทางการได้ยิน หูไม่ได้ยินตั้งแต่กำเนิด อาจเกิดจากโรคทางพันธุกรรม โรคในมารดา ความผิดปกติทางการตั้งครรภ์และการคลอด ด้วยวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีในการตรวจวัดการได้ยินตั้งแต่เด็กแรกเกิด สามารถบอกสมรรถภาพการได้ยินและค้นหาสาเหตุการบกพร่องเพื่อการรักษาและฟื้นฟูบำบัดเพื่อมิให้เกิดหูหนวกจนต้องเป็นใบ้ในผู้ใหญ่ ถ้ามีอาการหูอื้อ เวียนศีรษะ หูมีเสียงรบกวน ต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วที่สุดก่อนเกิดอาการหูหนวก หรืออาจมีโรคแอบแฝงที่อาจเป็นอันตราย และต้องการการรักษาเร่งด่วนเช่น สมองขาดเลือด หรือแม้เนื้องอกในสมอง

บริการของศูนย์
 • ตรวจวัดการได้ยินโดยเครื่องไฟฟ้า เพื่อทราบความสามารถในการรับเสียง ณ ความถี่ต่างๆ (Audiometry)
 • ตรวจความสามารถการเข้าใจคำพูด (Speech Discrimination Score)
 • ตรวจแยกการเสียงการได้ยินของปลายประสาทรับเสียงในหูชั้นใน โดยวัด SISI Score (Recruitment Test)
 • ตรวจแยกการเสียงการได้ยินส่วนประสาทรับเสียง และความล้าของสมองโดย (Tone Decay Test) 
 • ตรวจวัดการได้ยินโดยวิธีพิเศษ เพื่อแยกตำแหน่งรอยโรค (Bekesy Audiomety)
 • ตรวจวัดการได้ยินในระดับก้านสมอง โดย (Auditory Brainstem Response)
 • ตรวจวัดการทรงตัว เพื่อแยกหาสาเหตุการเสียการทรงตัว (Posturography)
 • การวัดการทรงตัวของหูชั้นใน และสมอง โดยดูการตอบสนองของลูกตา (Caloric Test, Vedeo Nystagmography (VNG)
การดูแล และรักษาตามสาเหตุ
 • ฟื้นฟูบำบัดโดยฝึกบริหารการทรงตัว แนะนำ และติดตั้งเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยการได้ยิน ให้บริการบริการตรวจสภาพ ล้างเครื่องช่วยฟัง และซ่อมเครื่องช่วยฟัง ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น บริการทำ Noise Reduction Plug Noiseและ Swimming Plug วัสดุจากเยอรมันสำหรับผุ้ป่วยที่มีปัญหาหูอักเสบ ต้องใช้วัสดุป้องกันน้ำเข้าหู หรือผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันเสียง เมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดัง
 • ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีหูตึงมาก
บริการในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก
 • ตรวจการได้ยินตั้งแต่แรกคลอด โดยวัดการรับรู้ของหูชั้นใน (Otoacoustic Emmission)
 • ตรวจซ้ำยืนยัน โดยวัดการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response)
 • ถ้าผิดปกติ ตรวจหาระดับการได้ยินที่ถูกต้อง ณ ความถี่ต่างๆ เพื่อจัดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสม (Auditory Steady State Response)
 • จัดหา ติดตั้งเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป (Fitting Hearing Aids)
 • ในกรณีเสียการได้ยินรุนแรง อาจพิจารณาเรื่องผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)
 • ฝึกฟัง และฝึกพูดในเด็กหูตึง พูดไม่ชัด Speech Therapy ฝึกและแก้ไขการพูดในเด็กที่บกพร่องการ ได้ยิน, พูดไม่ชัด ,จังหวะการพูดผิดปกติ , พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ากว่าวัย,เสียงผิดปกติ , เสียงแหบ , พูดโดยไม่ใช้กล่องเสียง,ความผิดปกติของการพูดเนื่องจากความบกพร่องของระบบประสาทควบคุมการพูด, พูดผิดปกติจากเพดานโหว่,ความผิดปกติของการกลืน , การกลืนโดยใช้ลิ้นดันฟันหน้า

ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ซึ่งแพทย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญพิเศษอีกหลายด้านอาทิ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทหู วุฒิบัตรการฝึกอบรมสาขาประสาทการได้ยิน วุฒิบัตร Neuro –Otology จากมหาวิทยาลัยเวียนนา วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฐานกระโหลก อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า มีความสามารถในการผ่าตัดฝั่งประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของการตรวจการได้ยินและ การทรงตัว (Audiologist) นักแก้ไขการพูด (Speech and Language Pathologist) และทางศูนย์ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องของการใส่เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid Specialist)

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล
การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา
 • ฟื้นฟูบำบัดโดยฝึกบริหารการทรงตัว แนะนำ และติดตั้งเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยการได้ยิน ให้บริการบริการตรวจสภาพทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น บริการทำ Noise Reduction Plug Noiseและ Swimming Plug วัสดุจากเยอรมันสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหูอักเสบ ต้องใช้วัสดุป้องกันน้ำเข้าหู หรือผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันเสียง เมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดัง
 • ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีหูตึงมาก