fbpx

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอด รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางระบบหายใจ ที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่รักษาโดยแพทย์ทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย นอนกรน หยุดหายใจ มีน้ำมูกหรือเสมหะเรื้อรัง ฯลฯ ตลอดจนถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ในการบำบัดรักษาทางระบบหายใจ เช่น ออกซิเจน เครื่องพ่นยา ขยายปอด เครื่องช่วยหายใจ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบหายใจที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมโป่งพอง หืดรุนแรง เป็นต้น

ศูนย์โรคหอบหืดและภูมิแพ้
  • ให้การตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ทดสอบหาสาเหตุภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ตรวจเลือดหา ภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ผิดปกติ
  • ตรวจหาระดับภูมิต้านทานในเลือดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบ่อยผิดปกติ
  • ตรวจวัดสมรรถภาพของปอด
  • ทดสอบความไวของหลอดลม
  • ให้การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้แก่ โรคหอบหืด, โรคแพ้อากาศ, โรคแพ้อาหาร, โรคผื่นลมพิษ, โรคแพ้ยา โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากภูมิแพ้เป็นต้น
  • การฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงและกำจัดสารก่อภูมิแพ้

อาการของภูมิแพ้บางรายอาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล มีผื่นตามตัว แต่บางรายอาจจะมีอาการแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น ไซนัสอักเสบ อาการของโรคหอบหืดอาจเกิดนานๆครั้งหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าปล่อยเรื้อรังจนมีอาการรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิต การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้จึงขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยร่วมกับการพิจารณาของแพทย์ว่าควรได้รับการรักษาอย่างไร